BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 

                   DİĞER HTML BUTON KODLARI
  1. Seçenek:
   
Standart Buton Kodu

Bağlantı İçeren Buton Kodu

Yukarda görmüş olduğunuz kodlar içerisinde "BİLGİ CAFEM 61" ve" http://etralibela-61.blogspot.com/" yazan yerlere siz istediğiniz başlığı ve linki yazabilirsiniz...
 2. Seçenek:
      Kodlar;                                                              Kodlar içinde değiştirilecek yerler;
                                  "Bilgi Cafem Fan Sayfamız" ve " www.facebook.com/Bilgicafem61"

 
Top