BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 

3.HTML'YE CSS TAKVİYESİ

CSS bu zamana kadar anlattığımız özelliklerinin dışında, bazı HTML etiketlerine ekstra parametreler kazandırır, veya bazı özellilliklere kendi aracılığıyla ulaşıp onları şekillendirmemize olanak verir.Şimdi bunları görelim.
 1. Text Özellikleri
  • text-align: Yatay hizalama
   • left: Sola hizalama
   • right: Sağa hizalama
   • center: Ortaya hizalama
   • line-height: Satır yüksekliğinin pixel değeri
   • line-intdent: Sol kenardan uzaklığın piksel değeri
  • text-transform: Metni büyük veya küçük harflerle görüntüleme
   • uppercase: Metni büyük harflerle yazar
   • lowercase: Metni küçük harflerle yazar.
  • text-decoration:
   • underline: Alt çizgili yazar
   • overline: Üst çizgili yazar
   • line-trough: Yazının üstünü çizer.
   • none: Herhangi bir çizgi olmaksızın yazar.

  <html>
  <body>
  <head>
  <title>Text özellikleri</title>
  <style type="text/css">
  <!--
  p {
  text-transform: uppercase;
  line-height: 30;
  text-indent: 20;
  text-align: center;
  text-decoration: line-through;
  }
  -->
  </style>
  <body>
  <p>deneme</p>
  </body>
  </html>

 2. Font Özellikleri
  • font-size: Yazı büyüklüğünün piksel cinsinen değerini bildirir.
  • color: Yazının rengini bildirir.
  • font-family: Yazının tipini belirler(Times New Roman,vedana vs.)
  • font-style: Yazının italik olup olmamasını belirler.
   • italic: Yazıyı eğik yapar
   • normal: Yazıyı bir değişiklik yapmadan yazar.
  • font-weight: Yazının bold olup olmamasını belirler.
   • bold: Yazıyı koyu yazar.
   • normal: Yazıyı bir değişiklik yapmaksızın yazar.

  <html>
  <body>
  <head>
  <title>Css ve Fontlar</title>
  <style type="text/css">
  <!--
  p {
  font-size: 30;
  color: teal;
  font-weight: bold;
  font-style: italic;
  font-family: Times New Roman;
  }
  -->
  </style>
  <body>
  <p>Deneme
  </body>
  </html>

 3. Liste özellikleri
  • list-style-type:Liste elemanlarının başına:
    disc: Daire,
   • circle: Çember,
   • square: Kare,
   • decimal: Sayı koyar.
  • lower(upper)-roman: Liste elemanlarınınn başına küçük(büyük) romen rakamları koyar.
  • lower(upper)-alpha: Liste elemanlarının başına küçük(büyük) harfler koyar.
  • none: Listeleme için herhangi bir sembol kullanmaz.
  • list-syle-image: Listelemeyi vereceğiniz resim ile yapar
  • list-style-position:
   • inside: Listenin ikinci satırını en soldan başlatır.
   • outside: İkinci satırı bir öncekinin dikey hizasından başlatır.

  <html>
  <body>
  <head>
  <title>Css ve listeler</title>
  <style type="text/css">
  <!--
  li {
  list-style-type: square;
  list-style-position: inside;
  list-style-image: url(deneme.gif);
  }
  -->
  </style>
  <body>
  <li>Deneme
  <li>Deneme
  <li>Deneme
  </body>
  </html>

 4. Background Özellikleri

  • background-color: Arkaplan rengi, Hexdecimal veya renk adı olarak yazabilirsiniz.
  • background-image:Arkaplan resmi, url(ResimAdı.gif) şeklinde yazılır.
  • background-repeat:Resmin;
   • repeat: tüm yönlerde,
   • repeat-x:  x ekseni boyunca,
   • repeat-y:  y ekseni boyunca tekrar edilmesini, veya
   • no-repeat: Tekrar edilmemesini bildirir.
  • background-position:
   • left: Resmi pencerenin sol kenarına yaklaştırır.
   • right: Resmi pencerenin sağ kenarına yaklaştırır.
   • center: Resmi ortalar.


  <html>
  <body>
  <head>
  <title>Css ve Fontlar</title>
  <style type="text/css">
  <!--
  p {
  background-color:teal;
  background-image: url(deneme.gif);
  background-position:left;
  backround-repeat:repeat-x;
  }
  -->
  </style>
  <body>
  <p>Deneme</p>
  </body>
  </html>

 5. Katman Özellikleri
  • width: Katmanın genişliği
  • height: Katmanın yüksekliği
  • position:
   • absolute: Katmanını konumunu kesin olarak bildireceğimiz zaman kullanırız.
   • relative: Katmanın konumunu diğer öğelere göre değişebilen şekilde vermemizi sağlar.
  • top: Katmanının pencerenin üst kenarından uzaklığı
  • left: Katmanın pencerenin sol kenarından uzaklığı
  • overflow: 'auto' değerini verirseniz katmanın belirtilen alana sığmayan öğelerini otomatik olarak belirler, 'scroll' değeri ise kaydırma çubukları ekler.
  • visibility: Görününrlük, visible veya hidden değerlerini alır.
  • z-index: Sayfanın görüntülenme önceliğini bildiren sıra numarası.


  <html>
  <body>
  <head>
  <title>Css ve Fontlar</title>
  <style type="text/css">
  <!--
  div {
  background-color:teal;
  width:200;
  height:100;
  position:absolute;
  top:10;
  left:200;
  z-index:1;
  overflow:scroll;
  }
  -->
  </style>
  <body>
  <div>deneme</div>
  </body>
  </html>
Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.Yorum Gönder Blogger

 
Top