BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 

BİLGİ GİRİŞ ÇIKIŞI


JavaScript ile fonksiyon yazarken bazı noktalarda ziyaretçiden bir bilgi almanız veya ona bir şey onaylatmanız gerekebilir. Tabi bazı verilerin de ekrana yazılması gerekir. Şimdi bunu JavaScript'le nasıl yapabileceğimizi görelim.
 1. Bilgi girişi

  • prompt()
   Ziyaretçiden ismi adresi gibi bir 'text' almak promt fonksiyonuyla mümkündür.

   prompt("Sorulacak soru","Varsayılan cevap")

   Aşağıdaki örneği body bölümüne <script>...</script> etiketleri arasına yazın.

   prompt("Adınız nedir?","isim")
  • confirm()
   Ziyaretçinin onayını almak için kullanılır. Ziyaretçi açılan kutuda 'yes' e tıklarsa true, 'no' ya tıklarsa false değerini verir.

   confirm("Sorulacak soru")


   confirm("Emin misiniz?")
  Bu iki fonksiyonun içinde değişken de kullanabiliriz. Örneğin isim diye bir değişkenimiz olsun, bu değişkenin değerini "Ahmet" alalım. Aşağıdaki kod "Adın Ahmet mi?" diye soracak:

  confirm("Adın "+isim+" mi?")

 2. Bilgi Çıkışı

  • write() fonksiyonu
   Write fonksiyonu bize istediğimiz bir yere yazı yazma olanağı sağlar. Bu yer browser penceresi olabileceği gibi, yeni bir pencere veya bir textarea da olabilir.Biz şimdilik bunlardan ilki üzerinde duracağız.

   document.write("Yazılacak metin veya"+değişken)

   Bu fonksiyon yerine document.writeln() fonksiyonunu kullanabilirsiniz, bu fonksiyon yazdıklarınız bitince satırbaşı yapar.
  • alert()
   Bu fonksiyonun içine yazdığımız metin, fonksiyon çağırıldığında ekranda beliren bir kutu içerisinde görüntülenir. Bu kutu üzerindeki 'ok' düğmesine basmılmadan kapanmaz.

   alert("Yazılacak metin")
Şimdi bütün bunları bir örnek üzerinde görelim:


<html>
<head>
 <title>Bilgi giriş çıkışı</title>
 <META content=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
</head>
<body>
<script language="JavaScript1.2">
var isim=prompt("Adınız nedir?","isim")
var cevap=confirm("Adınız ekrana yazılsın mı?")
var yaz=(cevap==true)? isim : "Peki, yazılmasın! "
document.write(yaz)
cevap=confirm("Adınız bir alert kutusuna yazılsın mı?")
yaz=(cevap==true)? isim : "Peki, yazılmasın! "
alert(yaz)
</script>
</body>
</html>

6.KOŞUL İFADELERİ


JavaScript ile program yazarken program akışının her zaman yukarıdan aşağıya olmasını istemeyebiliriz. Bu durumda koşul ifadeleri devreye girer. Bu ifadelerle browser'a programın bir noktasında bir koşul belirtip, bu koşul doğruysa bir iş yapmasını, doğru değilse başka bir iş yapmasını söyleyebiliriz. Ya da daha karmaşık durumlar tanımlayabiliriz. Bütün bu işleri koşul ifadeleri 'if' ve 'else' 'i yerinde kullanarak başarabiliriz.
 1. If ifadesiIf ifadesi, eğer verilen koşul doğruysa true, değilse false değerini verir. Aşağıda if'in kullanımını görüyorsunuz.

  if (koşul)
  {
  Koşul sağlanıyorsa yapılacaklar
  }


 2. İf...else
  If ifadesiyle bir veye birkaç koşul belirttiğimizde, oluşabilecek bir durum da bu koşul veya koşullardan hiçbirinin gerçeklenmemesidir. İşte bu durumu else ifadesiyle belirtiriz. Yani if ile browser'a 'verdiğim koşul doğruysa şunu yap', else ifadesiyle 'aksi takdirde şunu yap' deriz.
  If ve else ifadelerinin kullanımları aşağıdaki gibidir.

  if (koşul)
  {
  koşul doğruysa yapılacak iş
  }
  else
  {
  Bunun dışındaki her durumda yapılacak iş
  }

  Eğer birden fazla koşul belirtmek istersek ilk if'den sora else if ifadesini kullabilir ve bu koşullarda yapılacak işleri belirleyebiliriz. Bunun anlamı şudur: 'Eğer(if) a şartı gerçekleniyorsa şunu yap, bunun dışında(else if) eğer b şartı gerçekleniyorsa şunu yap,bunların dışındaki durunmlarda(else) şunu yap!' .Bu durumda else ifadesi verilen koşulların hiçbirinin gerçeklenmediği durumları kapsar. Bu karışık ifadeyi ve koşul yapısını aşağıdaki örneğe bakarak anlayabilirsiniz...

  <html>
  <head>
   <title>Untitled</title>
   <META content=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <body>

   <script language="javaScript1.2">
   var cevap1=prompt("54 + 21 = ?","cevap?") //İlk soruya verilecek cevabı cevap1'e atıyoruz
   var cevap2=prompt("20 / 4= ?","cevap?")    //2. soruya verilecek cevabı cevap2'e atıyoruz
   if(cevap1==75 && cevap2==5)     //Eğer 1. cevap 75'e, 2.cevap 5'e eşit ise...
   alert("Cevapların ikisi de doğru")   //Bu mesajı yaz
    
   else if(cevap1!=75 && cevap2!=5)     //Eğer sadece cevap1 doğruysa...
   alert("Cevapların ikisi de yanlış")    //Bunu yaz

   else          //Yukarıdaki iki durumun dışındaki bir durumda,
              //Yani sadece bir cevabın doğru olması halinde
   alert("Cevapların sadece biri doğru")  //Bunu yaz!
   </script>

  </body>
  </html>
 3. Bu örnekte, tanımda kullandığımız küme parantezlerini '{}' kullanmadık. Bunun nedeni koşul doğruysa yapılacak tek bir iş vermemizdir. Bu durumda JavaScript bu işin hemen üstündeki if'e ait olduğunu anlar. Fakat koşul doğruysa birden fazla iş yaptıracaksak bunları küme parantezleri içinde vermemiz gerekir.

  7.DÖNGÜLER

  Döngüler, kendilerine verilen koşul gerçeklendiği sürece aynı işi yapmaya devam eden fonksiyonlardır. Bu iş ,örneğin 1'den 100'e kadar saymak olabilir. Bu durumda bir sayaç oluşturulur. Bu sayacın değeri 1'den başlatılır, sayaca 100'e kadar sayması söylenir, ve her adımda sayacın değeri ekrana yazdırılır. Böylece 2 satırda 100 satırlık iş yaptırmış oluruz. JavaScript bize for, while, do...while ve switch döngülerini kullanma imkanı verir.

  1. For döngüsüFor döngüsünün yazılışı aşağıdaki gibidir:

   for (sayac = 1 ; sayac < 101 ; sayac++)
   {
   Bu iş 100 kez yapılacak!
   )

   Yukarıdaki döngüyle browser'a sayac değişkeninin değerini birer birer(sayac++),1'den(sayac= 1) 100'ekadar(sayac<101) arttırmasını ve her seferinde küme parantezi içinde belirtilen işi yapmasını söyledik. Burada 1 ve 101 yerine istenilen değer gelebilir,ayrıca artış değerini de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz( artışı n yapmak için sayac+=n ifadesini kullanın).Sayac değişkeninin adı da istediğiniz herhangi bir değişken adı olabilir. Yine if ifadesinde olduğu gibi döngüye yapacak tek bir iş verirsek küme parantezi kullanmaya gerek yok.

   <html>
   <head>
   <title>Untitled</title>
   <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
   </head>
   <body>
    <script language="JavaScript1.2">
   document.write("1-10 arası sayıların kareleri ve küpleri<p>")
   for(i=0; i<10 ; i++)
   document.write(i," ", i*i," ",i*i*i,"<br>")
    </script>
   </body>
   </html>

  2. While: Şartlı döngüFor' dan farklı olarak while dongüsünde bir şart verilir, while 'da bu şart gerçeklendiği sürece while, kendisine verilen işi yapar.

   while(şart)
   {
   Yapılacak işler
   }

   İşte size biraz ısrarcı bir script!

   <html>
   <head>
   <title>Untitled</title><BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
   </head>
   <body>
    <script language="JavaScript1.2">
   var cevap=false
   while(cevap==false)
   cevap=confirm("Siteme tekrar geleceksiniz değil mi !?")
   </script>
   </body>
   </html>

  3. Do...whileBazen karşımıza öyle bir durum çıkar ki, koşullar ne olursa olsun önce bir iş yaptırmamız, sonra bir şart belirtip bu şart gerçeklendiği sürece işin yapılmasını sağlamamız gerekir. Mesela bir mail list'imiz var ve ziyaretçiye bu listeye üye olmak isteyip istemediğini soracağız. Fakat istiyoruz ki bu ziyaretçi arkadaşlarını da listemize kaydettirsin. Bu işin içinden do...while döngüsünün yapısının altındaki örneği yazarak çıkabiliriz...

   do
   {
   En az bir kere yapılacak iş
   }
   while(şart)
   Şart gerçeklenmediğinde yapılacak işler


   <html>
   <head>< BR> <title>do...while</title><BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
   </head>
   <body>
    <script language="JavaScript1.2">
   var sayac=0
   var ePostalar=" "
   do{
   var ePosta=prompt("Email listesi üelik başvurusu","e-mailiniz")
   var cevap=confirm("Başka birini daha üye yapmak ister misiniz?")
   sayac++
   ePostalar+=(ePosta+", ")
   }
   while(cevap==true)
   alert("Adresleri"+ePostalar+"olmak üzere "+sayac+" kişi kaydedilmiştir. Tesekkür ederiz!")
   </script>
   </body>
   </html>

  4. Break ve Continue ifadeleri
   Bu ifadeler dönguler içinde kullanılırlar.Bir döngü içerisinde break ifadesini kullandığımız noktada döngü koşullar ne olursa olsun sonlanır. Continue ifadesi ise kullanıldığı yerde döngünün o adımının atlanmasını sağlar. Örneğin 0'dan 100'e kadar sayan bir döngüye
   (if sayac==23) continue
   şeklinde bir ifade eklersek ekranda 23 hariç, 1'den 100'e kadar olan sayıları görürüz. Continue yerine break yazarsak ise, döngü 23'üncü adımın sonunda kesilir,yani ekranda 1-23 arası sayıları görürüz. Yazdığımız döngüler üzerinde bu ifadeleri deneyerek kullanımlarını daha iyi anlayabilirsiniz.
  5. SwitchSwitch fonksiyonu diğer döngülerden biraz farklıdır. Switch fonksiyonunda durumlar(case) tanımlarız, ve her durum için yapılacak işi tanımladıktan sonra döngüden break komutuyla çıkarız. Örneğin ziyaretçiden ismini ve cinsiyetini öğrenip ona bay/bayan isim şekllinde hitab etmek istiyorsunuz.Aşağıdaki örneği yazarak bu işi switch komutuyla yapablirsiniz.

   <html>
   <head>
    <title>do...while</title>< BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
   </head>
   <body>
    <script language="JavaScript1.2">
   var isim=prompt("İsminiz","Buraya yazın")
   var cinsiyet=prompt("cinsiyetiniz","k,e")
   switch(cinsiyet)
   {
   case "e":
   case "E":
   alert("Merhaba Bay "+isim)
   breakcase "k":
   case "K":
   alert("Merhaba Bayan "+isim)
   break
   default: alert("Lütfen cisiyetinizi doğru yazın!")
   }
   </script>
   </body>
   </html>

8.FONKSİYON KAVRAMI

JavaScript ile program yazarken bu programın birçok iş yapmasını isteyebilirsiniz. Ayrıca bu işlerin belli zamanlarda, belli durumlarda yapılması da gerekebilir. Bu durumda yapılacak işler için yazılan kodları foksiyonlar şeklinde gruplayıp yeri geldiğinde çağırabiliriz. Mesela kup() isimli bir fonksiyon tanımlayıp, bu fonksiyona göndereceğimiz argümanın kübünü verecek kodlar yazabilir, sonra bu fonksiyona programın değişik yerlerinde farklı değerler gönderip, bu değerlerin kübünü buldurtabiliriz. Fonksiyonlar aşağıdaki gibi yazılır:
function(argüman1, argüman2, argüman3...)
{
yapılacak işler
}
Fonksiyonları head bölümüne yazıp gerektiği zaman çağırmanız hem kodlarınızın düzenli olmasını, hem de hızlı çalışmasını sağlar. Şimdi bir örnekle fonksiyonları tanıyalım
<html>
<head>
 <title>Fonksiyonlar</title>
 <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
<script language="JavaScript1.2">
<!--
function cd(adet)
{
var tutar1=adet*9000000
return tutar1
}
function kaset(adet)
{
var tutar2=adet*5000000
return tutar2
}
-->
</script>
</head>
<body>
<script language="JavaScript1.2">
<!--
var cdAdet=prompt("Kaç CD alacaksınız?","1")
var kAdet=prompt("Kaç kaset alacaksınız?","1")
var toplamTutar= cd(cdAdet)+kaset(kAdet)
alert("Borcunuz "+toplamTutar+".-TL")
-->
</script>
</body>
</html>
Şimdi bu örneği inceleyelim: Önce head bölümünde 'cd' isimli bir fonksiyon tanımladık.Bu fonksiyona keyfi olarak fiyat argümanını vedik. Sonra 'tutar1' isimli değişkene, 'fonksiyona gönderilecek değer' * 9000000 değerini atadık. Aynı şekilde bir kaset fonksiyonu yazdık. Body bölümüne geçelim :Kullanıcıdan aldığımız değerleri kAdet ve cdAdet değişkenlerine atayıp, bu değerleri head bölümündeki ilgili fonksiyonlara gönderdik. Fonksiyonlar istediğimiz hesabı yaptı ve 'return' ifadesiyle belirttiğimiz üzere hesaplanan değerleri tekrar body bölümüne gönderdi. Sonra bu iki değeri toplayıp ekrana yazdırdık.
Bu noktada bu zamana kadar kullandığımız prompt(),alert(),if(),for()... gibi ifadelerin aslında birer fonksiyon olduğuklarını açıkça görebilirsiniz. Bu fonksiyonların bizim yazdıklarımızdan farkı şudur: Örneğin prompt fonksiyonunun yapacağı işi belirtmemize gerek yoktur, bu fonksiyonun tanımı browser'ınızın dosyalarında mevcuttur. Bu şekilde istediğimiz zaman bu fonksiyonu çağırıp kullanabiliriz, böyle fonksiyonlara metod denir...

9.NESNELER

JavaScript kullanarak özelliklerini görebileceğimiz veya değiştirebileceğimiz şeyler; örnğin bu browser penceresi, bir form'un öğeleri hatta browser'ın ta kendisi JavaScript açısından birer nesnedir. Bu özelliğinden dolayı JavaScript nesneye yönelik bir programlama dilidir. Şimdi bu nesneleri tanıyalım ve özelliklerini inceleyelim.

 1. Window Nesnesi
  Window, browser'ın sayfaların görüntülendiği kısmıdır.aşağıda bu nesnenin özelliklerini görüyorsunuz:

  • width: Pencerenin genişliğinin piksel cinsinden değeri
  • height: Pencerenin yüksekliği piksel cinsinden değeri
  • top: Pencerenin ekranın üst kenarından uzaklığının piksel cinsinden değeri
  • left: Pencerenin ekranın sol kenarından uzaklığının piksel cinsinden değeri
  • toolbar: Araç çubuğunun olması(yes) veya olmaması(no)
  • menubar: Menubar'ın olması(yes) veya olmaması(no)
  • resizeable: Pencere boyutlarının değiştirilebilir(yes) veya sabit(no) olamsı
  • scrollbars: Kaydırma çubuklarının olması(yes) veya olmaması(no)
  • status: Status bar'ın olması(yes) veya olmaması(no)
  • location: Browser'ın location çubuğunun olması(yes) veya olmaması.
  • copyhistory: Yeni açılan pencereye eski pencerenin history kaydının aktarılması(yes) veya aktarılmaması.

  Bu listede 'yes' ve 'no' değerleri yerine '1' ve '0' da yazabilirsiniz.

  • Yeni bir pencere açmak için window.open(), kapatmak için window.close() metodları kullanılır.

  window.open("pencereAdi.html","Pencereadı","width=300 height=240 toolbar=0")

  Burada 'pencereAdi.htm' yazan bölümü bu şekilde bırakırsanız yeni pencereye pencereAdi.htm sayfası yüklenir. Buraya sadece penceraAdi yazar veya ("") şeklinde boş bırakırsanız yeni, boş bir sayfa açılır. Aşağıda tıklandığında yeni pencere açan bir link örneği görüyorsunuz.

  <html>
  <head>
   <title>Yeni pencere açmak</title>
  <script language="JavaScript1.2">
  function pencereAc()
  {
  varPencereNesnesi=window.open("YeniPencere","Pencere","toolbar=0 resizeable=0 width=300 height=300")
  PencereNesnesi.document.writeln("<h1>Burasi yeni pencere</h1>")
  PencereNesnesi.document.write("<a href=\"JavaScript:window.close(self)\">Pencereyi Kapat</a>")
  }
  </script>
  </head>
  <body >
  <b><a href="JavaScript:pencereAc()">Yeni pencere acmak icin tiklayin</a></b>
  </body>
  </html>


  • Browser'ın history kaydında ileri-geri gitmek için window.history.go() metodu kullanılır. Örneğin:
   window.history.go(-2)

   komutu bizi ziyaret ettiğimiz iki önceki sayfaya götürür.
  • Browser'ın altında yer alan status bara birşey yazmak istersek, aşağıdaki kodları kullanırız.

   window.status("Yazılacak Mesaj")
 2. Browser Nesnesi
  Javascript için browser da bir nesnedir. Fakat window nesnesinin aksine browser nesnesinin özelliklerini değiştiremeyiz.Sadece gerektiğinde kullanmak üzere değerlerini öğrenebiliriz.Aşağıda broser nesnesinin özellikleri listelenmiştir:

  • appname:Browser'ın adı
  • appVersion:Browser'ın sürümü
  • appCodeNameBrowser'ın kod adı
  • userAgentBrowser'ın kendini server'a tanıtırken verdiği isim.

  <html>
  <head>
   <title>Browser'ımızı tanıyalım</title>
  <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <script language="Javascript1.2">
  <!--
  function Tani()
  {
  var browseradi=" ";
  browseradi +="Browser:"+navigator.appName +"\r"
  browseradi +="Surumu:"+navigator.appVersion +"\r"
  browseradi +="Kodadi:"+navigator.appCodeName+"\r"
  browseradi +="Useragent:"+navigator.userAgent+"\r"
  alert(browseradi)
  }
  -->
  </script>
  </head>
  <body onLoad="Tani()">
  </body>
  </html>

 3. Frame(Çerçeve) Nesnesi Frame tekniği özetle bir pencere içerisinde birden çok pencere görüntülememize olanak verev bir tekniktir. Eğer bu teknikle ilgili bilginiz yoksa veya yetersizse HTML bölümüne bir göz atın. Javascript ile frame nesnesinin elemanlarına atıfta bulunmak için aşağıdaki ifadeler kullanılır.

  • top: Browser'ın kendisi, yani en üst pencere.
  • parent: Frameleri oluşturan frameset.
  • self: Çerçevenin kendisi.

  Parent Frame'in üzerinde yer alan 'yavru' çerçevelerin adları ise Javascript açısından parent.frame[n]'dir. Burada n yerine frame'in numarası gelir. Mesela iki çerçeveli bir sayfanız varsa ilk çerçevenin adı parent.frame[0], ikincisinin adı ise parent.frame[1] olur.
  Aşağıdaki örneği cerceve.html adıyla kaydedin.

  <html>< BR><head><BR> <title>Untitled</title><BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <frameset cols="*,*">
  <frame name="bir" src="default.html">
  <frame name="iki" src="ornek.html">
  </frameset>
  <noframes>
  <body>
  </body>
  </noframes>
  </html>

  Aşağıdakini de frame1.html adıyla kaydedin.

  <html>
  <head>< BR> <title>bir</title><BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  </head>
  <body>
   Buraya yazı yazılacak<br>
  </body>
  </html>

  Son olarak aşağıdaki örneği frame2.html adıyla kaydedin.

  <html>
  <head>
   <title>iki</title>< BR> <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <script language="JavaScript1.2">
  <!--
  function yazdir1()
  {
  parent.frames[0].document.write("<h1>Merhaba! Burası 1. Çerçeve</h1>")
  }
  -->
  </script>
  </head>
  <body>
  <a href="Javascript:yazdir1()">Buraya tıklayın ve 1. Çerçeveye yazı yazılsın.</a>
  </body>
  </html>
  Üç dosyanın da aynı dizinde olduğuna emin olduktan sonra cerceve.html dosyasını çalıştırın.
 4. FORMLARFormlar HTML'in en önemli unsurlarından biridir, belki de en önemlisidir. Formlar bize ziyaretçiden bilgi alma olanağı verirler. JavaScript açısından formlar da birer nesnedirler. Bir formun elemanlarınının JavaScript'dek adı, 'n' form elemanının sırası olmak üzere, formAdı.elements[n]'dir. Bu bağlamda,örneğin 'formAdı.elements.length' ifadesi form'un eleman sayısını, 'formAdı.elements[n].value' ifadesi n'inci elemanın değerini, 'formAdı.elements[n].name ifadesi n'inci elemanın değerinini verir. Şimdi JavaScript ile formlara neler yapabileceğimizi öğrenelim. Bu noktada Form'ları ve elemanlarını bildiğinizi varsayıyoruz. Eksiklerinizi HTML bölümünden tamamlayabilirsiniz.

  <html>
  <head>
   <title>Radio</title>
   <META content=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <script language="JavaScript1.2">
  <!--
  function yazdir(selNesnesi)
  {
  return selNesnesi.options[selNesnesi.selectedIndex].value
  }
  -->
  </script>
  </head>
  <body>
  <form name="form1">
  <select name="dil">
  <option  value="Web sayfalarının temel taşıdır.">HTML
  <option value="Olaylara duyarlı sayfalar yapmanıza yarar.">JavaScript
  <option value="Formları değerlendiren programlar yazmanıza yarar.">CGI
  </select>
  <p>
  <input type="Button" onClick="alert(yazdir(this.form.dil))" value="Açıklama için tıklayın!">
  </p></form>
  </body>
  </html>

  Buradaki fonksiyona 'this.form.dil' ifadesiyle formun select bölümünü gönderiyoruz. Fonksiyonda bu değer selNesnesi argümanıyla temsil edilmiş. Return ifadesiyle seçilen option'un değerini tekrar fonsiyonun çağırıldığı yer olan alert metoduna gonderiyoruz, bu metod da işini yapıp bu değeri görüntülüyor. Burada selNesnesi.selectedIndex ifadesi bize seçilen option'un index'ini , yani sıra numarasını verir.

  <html>
  <head>
   <title>Radio</title>
   <METAcontent=text/html;CHARSET=iso-8859-9 http-equiv=Content-Type>
  <script language="JavaScript1.2">
  <!--
  function yazdir(radyoNesnesi)
  {
  var sonuc=null
  var ctrfor(ctr=0;ctr<radyoNesnesi.length ;ctr++)
   {
   if(radyoNesnesi[ctr].checked){
   sonuc=radyoNesnesi[ctr].value
      break}
   }
  document.form1.aciklama.value=sonuc
  }
  -->
  </script>
  </head>
  <body>
  <form name="form1" >
  <input type="radio" name="dil" value="Web sayfalarının temel taşıdır.">HTML<br>
  <input type="radio" name="dil" value="Olaylara duyarlı sayfalar yapmanıza yarar.">JavaScript<br>
  <input type="radio" name="dil" value="Formları değerlenderen programlar yazmanıza yarar.">CGI
  <p><input type="text" size="50" name="aciklama" ></p>
  <input type="Button" onClick="yazdir(this.form.dil)" value="Açıklama için tıklayın!">
  </form>
  </body>
  </html>

  Buradaki fonksiyon bir for döngüsüyle radyo düğmelerinin işaretli(checked) olup olmadığını kontrol etmeye başlıyor.Eğer if metodu true sonucunu verirse, yani o radyo düğmesi işaretliyse, döngüyü kesiyor ve işaretli düğmenin değerini 'sonuc' değişkeni aracılığıyla formun text bölümüne yazdırıyor. Burada ve bir önceki örnekte geçen 'onClick' ifadesi bir olaydır, olayları bir sonraki bölümde öğreneceğiz.


Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.Yorum Gönder Blogger

 
Top