BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

         Blogger Sitenizde VEYA, wordpress, internet sitelerinizde FAZLA buton kullanmak gerektiği zamanlarda goruntu çirkinliğini ortadan kaldırmak Click VEYA hazırlamış Olduğunuz yazı icinde BİRDEN FAZLA butonu kullanmanıza ihtiyacınız Olduğunda met tam boyut gore,
         Blogger Sitenizde rahatlıkla uygulayabileceğiz, VEYA blogger Sitenizde Gadget olarakda kullanabilirsizin.
ScrollBar Buton Görüntüsü;
Bilgi Cafem 61
-->

Bilgi Cafem 61<!-- If you add extra buttons here, insert them just above this comment. You must add extra functions in the script too, presumably called go5() etc..
-->


      Kodlar;
& Lt;! DOCTYPE HTML PUBLIC "- // W3C // DTD HTML 4.01 Transitional // EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

& Lt; html & gt;
& Lt; head & gt;
  & Lt; title & gt; Bilgi Cafem 61 & lt; / title & gt;
& Lt; / head & gt;

& Lt; body & gt;
& Lt; script language = "JavaScript" & gt;
var n = 1
var nn = 2
var nnn = 3
var nnnn = 4 / * Eğer daha fazla düğmeleri gösteren istiyorsanız daha fazla değişkenleri ekleyin, ya da almak
Onları rahatsız daha az istiyorum. Yazısının geri kalanını değiştirmek unutmayın
GİRİŞ & gt; buna göre, yanı sıra & lt bunu yaparsanız; HTML etiketleri. * /
var theMessages = new Array (7); {
theMessages [1] = " Bu Sayfada bir yol olabilir. "
theMessages [2] "= Bu Sayfada iki yol açabilir. "
theMessages [3] "= Bu Sayfada üç yol açabilir. "
theMessages [4] "= Bu Sayfada dört yol açabilir. "
theMessages [5] "= Bu Sayfada beş yol açabilir. "
theMessages [6] "= Bu Sayfada altı yol açabilir. "
theMessages [7] "Bu Sayfada yedi yol açabilir." = / * Eğer hala düğmeler tıklandığında görünen uyarı kutularını istediğiniz sürece bu dizi olması gerekmez. * /
}
var theValues ​​= new Array (7); {
theValues ​​[1] = " Buton 1 "
theValues ​​[2] = " Buton 2 "
theValues ​​[3] = " Buton 3 "
theValues ​​[4] = " Buton 4 "
theValues ​​[5] = " Buton 5 "
theValues ​​[6] = " Buton 6 "
theValues ​​[7] = " Buton 7 "} daha fazla değer eklemek ve / veya sizin beğeninize için onları değiştirmek //.
fonksiyonu goup () {
Eğer (n ^ 1) {n = n-1
nn = nn-1
nnn = nnn-1
nnnn = nnnn-1 
Eğer gösteren düğmelerin miktarını değiştirdi ettiyseniz //, sizin ekstra değişkenler eklemek 1 - burada.
update ()}}
fonksiyonu Godown () {
if (nnnn & lt; 7) daha fazla düğme isterseniz {7 değiştirin //
n ++
nn ++
nnn ++
nnnn ++ 
Eğer yasiyorsaniz / * bir '++' hemen buraya sonra ile ekstra değişkenleri ekleyin,
düğmeleri gösteren miktarını değiştirdi. * /
update ()}
else {}}
// Sen 'window.location.href = "whatever.html"' yapabileceği cari uyarı kutuları insted.
fonksiyonu go1 () {
alert (cap1)}
fonksiyonu Go2 () {
alert (CAP2)}
fonksiyonu GO3 () {
alert (CAP3)}
fonksiyonu GO4 () {
alert (CAP4)}
fonksiyonu update () {
document.form1.b1.value = theValues ​​[n]
document.form1.b2.value = theValues ​​[nn]
document.form1.b3.value = theValues ​​[nnn]
document.form1.b4.value = theValues ​​[nnnn]
cap1 = theMessages [n]
CAP2 = theMessages [nn]
CAP3 = theMessages [nnn]
CAP4 = theMessages [nnnn]}

// - & Gt; 
& Lt; / script & gt;
& Lt; / head & gt;
& Lt; body onload = "update ()" & gt;
& Lt; merkezi & gt; & lt; h1 & gt; Bilgi Cafem 61 & lt; / h1 & gt; & lt; / center & gt;
& Lt; form = "form1" & gt isim;
& Lt; input type = düğme name = value = "^" onclick = "goup ()" ve gt "yukarı"; & lt; br & gt;
& Lt; input type = düğme name = "b1" value = "Sayfa One link" onclick = "go1 ()" & gt; & lt; br & gt;
& Lt; input type = düğme name = "b2" value = "Sayfa İki link" onclick = "Go2 ()" & gt; & lt; br & gt;
& Lt; input type = düğme name = "b3" value = onclick = "GO3 ()" & gt "Sayfa Üçlüsü link"; & lt; br & gt;
& Lt; input type = düğme name = "b4" value = onclick = "GO4 ()" & gt "Sayfa Four link"; & lt; br & gt;
& Lt; -! Burada ekstra düğmeleri eklerseniz, sadece bu yorumun yukarıda takın.
Sen) (çok komut muhtemelen denilen GO5 ekstra fonksiyonlar eklemeniz gerekir
vs .. - & gt;
& Lt; input type = düğme name = "aşağı" value = "v" onclick = "Godown ()" & gt;
& Lt; / formu & gt; & lt hr & gt;


& Lt; / body & gt;
& Lt; / html & gt;

       Kod İçinde duzenlenecek Olan Bölümler;
 Kırmızı metin satın aldılar siz istediginiz Başlığı YAZIN.
 Mavi renkle belirtilmeiş metinlerin satın aldılar butonlara tıklandığında gösterilecek metin VEYA sayfa linkini ekleyın
 Turuncu renkli metinlerin satın aldılar imkb Size ait İSTEDİĞİNİZ buton ismini ekleyın.

Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61Yorum Gönder Blogger

 
Top