BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 
TANIMI:

Fatura, satılan emtia (mal) ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı (tutarı) göstermek üzere malı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari belgedir.


ŞEKLİ VE DÜZENİ:

 Faturada bulunması gereken bilgiler şunlardır:
 Fatura ibaresi,
 Maliye Bakanlığı ibaresi veya noter tasdik mührü şekli,
 Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
 Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
 Alıcının (müşterinin) adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı,
 Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,
 Kaşe ve imza,

Faturanın düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

Faturalar sıra numarası dahilinde düzenlenir.
Faturalar mürekkepli kalem ile daktilo veya bilgisayarla düzenlenir.
Faturalar en az bir, asıl bir örnek (suret) olarak düzenlenir.
Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
Faturalar Türkçe olarak düzenlemelidir.
Kullanılacak faturalar notere tasdik ettirilmiş veya antlaşmalı matbaalara bastırılmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
Faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına, imzaya yetkili olanların imzası bulunur. Fakat uygulamada iki farklı şekilde yapılmaktadır:

1.KAPALI FATURA:
İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin (nakit) olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.

2.AÇIK FATURA:
İşletmenin, veresiye (kredili) satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.

Tüketicilere ayıplı mal ve hizmet satan kişilere karşı hak aramada, fatura delil olarak kullanılabilir. Faturaya itiraz süresi 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmezse faturanın içeriği kabul etmiş sayılır.
Faturaları Vergi Usul Kanunu'na(VUK) göre 5 yıl, Türk Ticaret Kanunu’na göre 10 yıl saklama zorunluluğu vardır.
VUK’un 232. maddesine göre fatura düzenleme zorunluluğu; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilen ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, aşağıdaki işletmelere fatura vermek ve bu işletmelerden fatura istemek zorundadırlar.

Bunlar;

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar( şirketler, şahıs işletmeleri),
Serbest meslek erbabı(avukatlar, doktorlar, muhasebeciler vb),
Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar (ayakkabı tamircisi, berber)
Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler,
Vergiden muaf esnaf (pazarcılar, seyyar satıcılar).

FATURA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU:

Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Örneğin 5 Mayıs tarihinde irsaliye ile satılan bir malın faturası en geç 12 Mayıs tarihinde düzenlenmelidir. Ay sonlarına rastlayan satışlarda en geç ayın son günü fatura düzenlenmelidir. Örneğin 27 Mayıs tarihinde irsaliye ile satılan malın faturası en geç 31
Mayıs tarihinde düzenlenmelidir,yani bulunduğu ayın sonuna kadar. Sonraki aya geçiş yapılamaz.Satışların toptan veya perakende yapılması, fatura düzenlemede önemli bir unsurdur.Eğer satış tüketiciye değil, malı satacak olan bir işletmeye yapıldıysa bu ticaret toptan ticarettir. Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti satanın göreviyken; mal ve hizmeti satın alan alıcı da fatura istemek ve almakla görevlidir.

ELDE FATURA DÜZENLEME:


Toplam: 3,200 YTL
KDV: 3,200x%0,18= 576,00 YTL
Genel Toplam: 3,200+576= 3,776 YTL

BİLGİSAYARDA FATURA DÜZENLEME:

ALIŞ FATURASI:
Ece Ticaret firması için aşağıdaki fatura bir alış faturasıdır. Satıcı Aydın Dayanıklı Tüketim Malları Ltd. Şti. ‘den mal alınmıştır. Alınan ürünlere satıcı firma genel iskonto yapmıştır. Genel iskonto oranı % 10’dur. Ürünlerin KDV oranı % 18’dir.


GENEL İSKONTO;


Satılan tüm mallara aynı oranda iskonto yapılmasıdır. Genel iskonto toplam tutardan (mal bedelleri toplamından) hesaplanır. Aşağıdaki örnekte televizyonun, buzdolabının ve fırının % 10 iskontosu vardır. Hepsinin iskontosu aynı olduğu için fatura altı toplamdan iskonto hesaplanır. Televizyonu iskontodan sonra 450 liraya, buzdolabını iskontodan sonra 900 liraya ve fırını iskontodan sonra 360 liraya satmış oluruz.

Toplam: 3.300 YTL
İskonto: 3.300x%0,10= 330 YTL
Net Tutar: 3.300-330= 2.970 YTL
KDV %18: 2.970x0,18= 535 YTL
Genel Toplam: 2.970+535= 3.505 YTL

SATIŞ FATURASI:
Ece Ticaret firması için aşağıdaki fatura bir satış faturasıdır. Alıcı Burcu Ticaret
işletmesine mal satılmıştır. Satılan mallara kalem iskontosu yapılmıştır. Kalem iskontosu
oranları televizyon için birinci iskonto % 3 ve ikinci iskonto % 5’tir. buzdolabı için % 8’dir.
Fırın için % 6’dır. Malların KDV oranı % 18’dir.


KALEM İSKONTOSU;


Satılan mallara farklı oranlarda iskonto yapılmasıdır.
Televizyonun, buzdolabının ve fırının iskontoları birbirinden farklıdır. Malların iskontoları
ayrı ayrı hesaplanır. Fatura altı toplamdan düşülür. KDV bulunan tutardan hesaplanır.
Televizyonu iskontodan sonra 460,75 liraya, buzdolabını iskontodan sonra 920 liraya ve
fırını iskontodan sonra 352 liraya satmış oluruz.


Kalem iskontosu hesaplama yöntemi;


Toplam: 3.300.00 YTL
Toplam İskonto:  1.000.00x%8= 80.00 YTL
                                800.00x%6= 48.00 YTL
                                1.500.00x%3= 45.00 YTL
                                1.500.00-45.00= 1.455.00 YTL
                                1.455.oox%5=72,75 YTL
                                72,75+45.00= 117.75 YTL
                                117.75+80.00+48.00= 245,75 YTL
Net Tutar: 3.300.00-245,75= 3.054.25 YTL
KDV%18 : 3.054.25x%18= 549.77 YTL 
Genel Toplam: 3.054,25+549,77= 3.604.02 YTL

HİZMET FATURASI:

Hizmet işletmelerinin düzenlemiş oldukları faturadır.

Serbest Meslek Makbuzu>>>


Microsoft Word FaturaFatura İçin PDF İndirBizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın...Yorum Gönder Blogger

 
Top