BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

      Yüzde ve Binde Kavramı: Muhasebe derslerinde bu hesaplamalar çok sık kullanılmaktadır. Yüzde ve binde kavramları iş ve ticaret hayatında bazı sayısal değerlerin karşılaştırılmasında kullanılır. 
Bu değerler karşılaştırılırken yüz sayısı ya da bin sayısı temel olarak alınır ve gerekli işlemler 
yapılır. Yüzde % şeklinde, binde ise %0 şeklinde gösterilir.

     Yüzde: Bir bütünü yüz eşit parçaya ayırıp o eşit parçaların kaçını aldığımızı ifade eden 
kavramdır. Sayısal olarak, bir sayının yüze bölünerek, çıkan tutarın yüzde oranı ile 
çarpılması sonucu bulunan tutar o sayının yüzdesidir.

     yüzde hesaplama excel Yüzde Hesaplama Excel  >>>>      Muhasebe derslerinde, vergi, zam, iskonto ve özellikle KDV hesaplama, yüzde ve binde hesaplamaları çok sık kullanılır.

       Basit Yüzde Hesaplama:
 Ticari hayatta bazı sayısal değerlerde 100 sayısı esas alınarak karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma sonucunda istenen değerler hesaplanır. 
Yüzde (%) Tutarının Hesaplanması: Yüz sayısı esas alınarak belirlenen tutarın hesaplanmasıdır.

       Yüzde Hesaplama Formülü : A Saysının % B'si = A x B / 100
Kısayol hesaplamadaki mantık şöyledir: bir sayının ilk önce % 10'u veya % 1'i bulunur. Bu sayıları bulmak çok kolaydır.
%10'nu bulmak için sayıdan bir sıfır veya sıfır yoksa bir virgül atmak gerekir.
%1'ini bulmak için sayıdan iki sıfır veya sıfır yoksa iki virgül atmak gerekir.
Daha sonra istenen yüzdelik dilime ulaşılabilir. Mesela %20'si istenirse, %10'un iki katıdır, %40'ı istenirse %10'un 4 katıdır vb.

Örnek 1: 800 sayısının %10'u = 80 dir. %1'i ise = 8 dir.
           %20'si = 80 x0,2 = 160 olur.
           %40'ı = 80 x 0,40 = 320 olur.
           %5'i = 80 sayısının yarısıdır = 80/2 = 40 olur.
           %3'ü = 8 x 3 = 24 olur.
           %15'i = 80 + 40 = 120 olur.
                                                   ve bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz.

Örnek 2: Tanesini 200 TL ye sattığı mallara % 10 zam yaptığına göre yaptığı zam tutarı ne kadar olur?KDV Dahil Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeline KDV tutarının eklenmiş halidir.

KDV Hariç Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeline KDV tutarının eklenmemiş halidir.
KDV Dahil Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeli x (1+KDV Oranı)

KDV Dahil fiyattan KDV hariç fiyatın bulunması: KDV Dahil Fiyat/(1+KDV Oranı )
Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.
Yorum Gönder Blogger

 
Top