BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 


3. ÇEK-SENET
     Çek veya senet işlemlerinin bilgisayarda takip edilebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Normal çek/senet giriş/çıkış işlemleri çek/senet bordroları üzerinden sisteme kaydedilir, bordrolardaki bilgiler doğrultusunda çek/senet kartları program tarafından otomatik olarak oluşturulur veya yeniden düzenlenir.

     NOT: Kart tanımları bölümünden kaydedilen devir çek veya senetler diğer modüllere
entegre bağlantı yapmaz.

     Çek/Senet modülünde Müşteri Çek/Senet ve Firma Çek/Senet olarak ikiye ayrılır.
MÜŞTERİ ÇEK/SENET İŞLEMLERİ: Müşteri veya satıcıdan alınan Çek veya Senetlerin takibinde kullanılır.

     FİRMA ÇEK/SENET İŞLEMLERİ: Kendi firmamızın kesmiş olduğu Çek veya Senetlerin takibi için kullanılır.

3.1. Çek-Senet Modülüne Giriş

ETASQL ana menü ekranından Çek/Senet modülü Mouse ile çift tıklanır ve aşağıdaki ekran karşınıza gelir.


    3.2. Çek-Senet Saha Tanımları
     Çek/Senet modülünde ilk yapılması gereken, yine diğer modüllerde olduğu gibi fişlerde istenilmeyen sahalar varsa kaldırılabilir. Bu işlemi yapmak için Çek/Senet modülünden girip,Servis, Sabit Tanımlar, Saha Tanımları ekranına girilir ve aşağıdaki ekran gelir.Hangi Fiş Tipinin sahaları ayarlanacaksa o fiş tipi seçilir ve karşınıza aşağıdaki ekran
gelecektir. İstenilen alanlar Mouse ile seçilip F2-Kaydet ile kayıt edilir.
3.3. Entegrasyon Yapılması

     Gerekli saha tanımları yapıldıktan sonra, Muhasebe Modülü ile entegre çalışılacağı için gerekli entegrasyon tanımları yapılır. Bu işlemi yapmak için yine Çek/Senet modülünden Servis, Sabit Tanımlar, Pozisyon Tanımları, Çek Pozisyon Tanımları seçilir ve karşınıza aşağıdaki ekran gelir. Bu ekran default kebir hesapları ile tanımlı olarak gelmektedir, muavin olarak çalışılacaksa gerekli düzeltmeler yapılır.


     Bu ekrandan Giriş-Çıkış-Çıkış İade-Giriş İade ve Kapama Bordro Fişi işlemlerinde program muhasebe bağlantısı yaparken hangi hesaplara işlem yapacağını MUHASEBE KODU kısmına uygun hesaplar yazılır ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir.
   
      NOT: Hesap planında olmaya bir alt hesap yazılırsa program muhasebeden otomatik olarak açmaz, muhasebe modülünden Yeni Hesap olarak tekrar açmak gerekir.

     Entegrasyon ayarları yapıldıktan sonra artık Çek/Senet işlemleri yapılabilir.

3.4. Çek İşlemleri

3.4.1. Müşteri Çek Girişi

     Herhangi bir müşteriden çek alınıyorsa müşteri çek girişinden yapılır. Bu işlem için Çek/Senet Hareketi, Yeni Fiş seçilir.Yeni fiş seçildikten sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.


Müşteri Çek Giriş fişi seçildikten sonra karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir.


     Bu ekrandan Cari Kod kısmına, çeki verenin kodu yazılır (M-001), Pozisyon Kodu otomatik PORTFÖY olarak gelir. (Alınan çeklerin pozisyonu PORTFÖY olur.)

     Kalem bölümündeki Portföy No kayıttan sonra otomatik geleceğinden dolayı boş geçilir. Diğer çek bilgileri doldurulduktan sonra F2-Kayıt ile kayıt edilir.

3.4.2. Müşteri Çek Çıkışı

     Müşteriden alınmış ve portföyde bulunan çek/senetlerin çıkışı yapılır. Çıkış işlemi kart tiplerine göre değişebilir.Satıcıya çek çıkışı için kart tipi olarak “1-Cari” seçilir ve bir satıcı kodu belirtilir,pozisyon kodu olarak da genellikle “CİRO” kullanılır.

     Bankaya çek çıkışı için kart tipi olarak “2-Banka” seçilir ve bir banka kodu belirtilir,pozisyon kodu olarak da genellikle “CİRO-B” ve “CİRO-BT” kullanılır.

     Müşteri çeki çıkışı yapmak için; Çek/Senet Hareketi, Yeni Fiş seçilir, daha sonra Müşteri Çek Çıkış fişi seçilir, karşınıza aşağıdaki ekran gelir.     Kart tipi kısmı 1-Cari olmalıdır. Cari Kodu kısmına ise çek hangi firmaya çıkılıyorsa o firmanın kodu yazılır. Pozisyon Kodu otomatik olarak Ciro gelir. Kalem kısmındaki Portföy No seçilince portföyünüzde bulunan çekler gelecektir.


     Çıkılacak çek bulunup Kayıt Seçim butonuna basılıp fiş ekranına çağrılır ve F2=>Kayıt edilir.

3.4.3. Müşteri Çek Diğer

Müşteri çek/senetlerinin takip işlemlerinin kapatılması için kullanılır.
     1-Cari kart tipi, bir cariye ait çek/senet virmanı için kullanılabilir, pozisyon kodu olarak da “VİRMAN” kullanılır. Bir bordronun virman işlemi olarak kabul edilmesi için Bağlantılar sekmesinde yer alan Kaynak Virman Kart Kodunun belirtilmiş olması gerekir.
     2-Banka” kart tipi, çek/senetlerin bankadan tahsil edildiği durumlarda kullanılabilir,pozisyon kodu olarak da “TAHSİL-B” kullanılır.
     3-Kasa” kart tipi, çek/senetlerin nakit olarak kasadan tahsil edildiği durumlarda kullanılabilir, pozisyon kodu olarak da “TAHSİL-K” kullanılır.
    4-Diğer” kart tipi, kasa veya banka modülü olmadığı durumlarda da tahsilat takibi
yapabilmektedir.

    Örneğin; Portföyde bulunan 2000 Ytl tutarındaki çekin tahsili işlemini yapmak için Çek/Senet Hareketi, Yeni Fiş seçilir. Gelen ekrandan MÜŞTERİ ÇEK DİĞER fiş tipi seçilir.     Müşteri Çek Diğer seçildikten sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelir. Daha sonra Kart Tipi bölümünden 3-Kasa seçilir.     Kart Tipi Kasa seçildikten sonra Kasa Kodu bölümünden Kasa Kartı (100 01) seçilir.Pozisyon Kodu kısmından “TAHSİL” seçilir. Son olarak kalem bölümündeki Portföy No kısmından tahsil edilecek çek çağrılır ve F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir.

3.4.4. Firma Çek Çıkışı
     Düzenlenen firma çek/senetlerinin çıkışı yapılır. Çıkış işlemi kart tiplerine göre değişebilir. Satıcıya çek çıkışı için Kart Tipi olarak “1-Cari” seçilir ve bir satıcı kodu belirtilir, pozisyon kodu olarak da genellikle “TANZİM” kullanılır.

     Firma çek çıkış işlemini yapmak için Çek/Senet Hareketi bölümünden Yeni Fiş seçilir,
gelen ekrandan Firma Çek Çıkışı seçilir ve karşınıza aşağıdaki ekranı gelir.


     Bu ekrandan Kart Tipi 1-Cari seçilir, Cari Kodu kısmına da hangi firmaya çıkış yapılıyorsa o firma çağrılır. Kalemler bölümündeki kısma ise çıkılacak çek bilgileri doldurulur. F2-Kayıt tuşu ile kayıt edilir.

3.5. Çek/Senet Raporlar
     Yapılan işlemler sonucunda muhtelif dökümler alınır. Bu işlem için; Çek/Senet Raporlardan, Kart Listeleri, Müşteri Çek Kart Listesi seçilir. Karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.


     Uygun tarihler yazılır ve Son Pozisyonlar bölümünden Pozisyonu “TAHSİL” seçilir.
Daha sonra F2-Görüntüle butonuna basılarak liste alınır. E-Posta olarak gönderim yapılabilir veya F5-Excel tuşuyla liste Excel’e atılır. (Pozisyon haricinde bir çok kıstas belirlenerek rapor alınabilir.)


Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.Yorum Gönder Blogger

 
Top