BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

    1. İŞLETME DEFTERİ

İşletme defteri; ikinci sınıf tacirlerin ekonomik faaliyetlerini izledikleri defterdir. İşletme hesabı defterinin sol tarafı gider, sağ tarafu ise gelir kısmını oluşturmaktadır.

Defterin gider kısmında; satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenilen veya borçlanılan tutarlar ve işletme ile ilgili bütün giderler yer alır.

Defterin gelir kısmında ise, satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen tutarlara tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün gelirler alır.

Gayrimenkuller, tesis, makine ve cihazlar, demirbaşlar ve amaortismana tabi varlıklar İşletme hesabı defterine kaydedilemez. Ancak aşınma ve yıpranma payları yani amortismanları gider olarak giderler sütununa kaydedilebilir.


İşletme hesabı esasına göre tutulan defterlerde tasdik işlemi eğer ilk defa işe başlanıyorsa işe başlama tarihinden önce yapılmalıdır. Devam eden bir işletme söz konusu ise kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda yani Aralık ayında yaptırılmalıdır. İşletme defteri modülü ise, 2. sınıf tacirlerin gider/gelir hesaplarını bilgisayarda takip etmesine imkan tanıyan ETASQL program modülüdür.

1.1. İşyeri Bilgileri         İşletme defteri modülünde öncelikle işyeri bilgileri tanımlanmalıdır.

İşyeri bilgilerini tanımlamak için, ETASQL programında Şirket Bilgileri modülüne giriş yapılır.


         Kart Tanımlamaları, İşyeri Şube Kart Tanımları bölümünden yeni kart seçilir.


Bu bölümde işyeri ile ilgili adres ve benzeri sabit bilgiler tanımlanmaktadır. Bu ekrandaki bilgiler e-beyanname ve e-bildirge XML dosyalarının hazırlanmasında kullanılmaktadır.


Tüm bilgiler, eksiksiz girildikten sonra, F2 Kayıt tuşuna basılır ve gelen onay mesajına EVET denilerek kayıt tamamlanmış olur.1.2. İşletme Defteri Modülüne Giriş

İşletme defteri modülüne giriş yapabilmek için; masaüstünde yer alan ETASQL program simgesi çift tıklanır ve yandaki ekran açılır.

Bu ekranda; İşyeri/Şb kodu mutlaka belirtilerek Devam tuşuna basılır ve aşağıdaki ekran karşınıza gelir.

Gelen ana menü ekranında, İşletme Defteri modülüne Mouse ile çift tıklanarak aşağıdaki ekrana geçilir.
                              Bu ekranda genel tanımlamalar menüsü tıklanarak devam edilir.

1.3. Genel Tanımlamalar
Bu menü işletme kartlarının sisteme kaydedilmesi, gerekli değişiklik ve iptal işlemlerinin yapılması ve kartların dökümü için kullanılır.
1.3.1. Yeni İşlem Kodu Tanımlanması
            Yeni işlem kodu tanımlayabilmek için; Genel Tanımlar, Yeni İşlem Kodu seçilir ve aşağıdaki ekran açılır.

Bu sayfada önemli olan seçim şartları şunlardır:

Ø     İlk Sütun (E/H): Bu grupta gider ve gelir işlemleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla fiş hareket girişi sırasında hangi sütunun kullanılacağı ve buraya otomatik olarak hangi bilginin geleceği belirtilir.

Ø     KDV Oranı (%): Bu sahaya ilgili işlem kodu için uygulanacak KDV oranı belirtilir.

Ø      KDV Dahil mi? : KDV’nin işlem sırasında tutarın içinden hesaplanması isteniyorsa ilgili hane işaretlenmelidir.


Ø      Yılbaşı ve Yılsonu Envanter Değerleri: İlgili değerler buradan girilmektedir.

1.3.2. Örnek Gelir ve Gider Kart Tanımlamaları

Gider sayfasında sütunlar şu şekilde yer almaktadır:
1.  sütun masraflar diğer adıyla genel giderlerdir.
2.  sütun, satın alınan mal bedelinin yazıldığı sütundur.
3.  sütun İndirilecek KDV sütunudur.

4.  sütun ise Toplam sütunudur.

Gelir sayfasında ise sütunlar şu şekilde yer almaktadır:
1.  sütun alınan ücret ve gelirler.
2.  sütun, satılan mal bedelinin yazıldığı sütundur.

3.  sütun Hesaplanan KDV sütunudur.

4.  sütun ise Toplam sütunudur.


Örnek: İMK Ticaret işletmesinin kart bilgileri şu şekildedir.


1.3.2.1. Genel Giderlerin Kart Tanımlanması

1.3.2.2. Alınan Ücretlerin Kart Tanımlanması

1.3.2.3. Mal Alım/Satım Kartının Tanımlanması

1.3.2.4. Verilen Ücret Kartının Tanımlanması

1.3.3. Demirbaş Tanımlamaları ve Demirbaş Tablosu Oluşturma


1.3.3.1. Demirbaş Kart Tanımlama
Demirbaş işlemlerinin programda yapılabilmesi için ETASQL\Şirket Bilgileri\ Genel Parametreler\ İşletme Genel Parametreleri alanında demirbaş alım ve demirbaş satım kartlarının programa kaydı gerekmektedir.


F2 Kayıt tuşuna basılarak tanımlamalar kaydedilir.

1.3.3.2. Demirbaş Tablosu Oluşturma


Demirbaş tablosu oluşturmak için; İşletme Defteri modülünden Genel Tanımlar seçilir. Buradan Demirbaş Tablosu tıklanarak işlem yapılır.

Bu ekrana bilgiler, tek tek el ile girilebileceği gibi CTRL+F5 (Tablo Oluşturma) butonuyla da tablo oluşturabilir.


1.4. Hareketler
Hareketler menüsü, işletmenin gider ve gelir fişlerini kaydettiği bölümdür. İşletme defteri modülünün hareketler bölümüne girildiğinde yukarıda ekran karşınıza gelecektir.


1.4.1. Yeni Fiş

Yeni bir gider veya gelir fişi kaydedebilmek için; Yeni Fiş ekranı Mouse ile çift tıklandığında İşletme Fiş Tipi Seçim ekranı karşınıza gelmektedir. Buradan gider veya gelir fişi üzerine gelinip çift tıklanıldığında aşağıdaki ekran açılacaktır.

Örnek: İMK Tekstil Ticaret İşletmesinin 27/03/2008 tarihi itibariyle giderleri şu şekildedir.

1.      05.03.2005 tarihinde AA1232 numaralı fatura ile 1,500 YTL+KDV’lik mal alınmıştır.

2.      10.03.2008 tarihinde telefon faturası olarak 100 YTL ödenmiştir (KDV Dahil)


3.      15.03.2008 tarihinde bakım onarım bedeli olarak 300 YTL+KDV ödenmiştir. 
Gider fişi seçildikten sonra aşağıdaki ekrandan tüm gider bilgileri girilir ve F2 Kayıt tuşuna basılarak kayıt tamamlanır.Örnek: İMK Tekstil Ticaret İşletmesinin 27/03/2008 tarihi itibariyle giderleri şu şekildedir.

1.      08.03.2005 tarihinde A5723 numaralı fatura ile 4,000 YTL+KDV’lik mal satılmıştır.

2.      17.03.2008 tarihinde yapılan bakım onarımdan dolayı 500 YTL + KDV ücret müşteriden alınmıştır.

25.03.2008 tarihinde Müşteri S. Ünal’dan olan 1000 YTL’lik alacak tahsil edilmiştir
Gelir fişi seçildikten sonra aşağıdaki ekrandan bilgiler girilir ve F2 Kayıt tuşuna basılarak fiş kaydedilir.
          Fiş kaydedildikten sonra sıra numarası program tarafından otomatik olarak verilmektedir.

1.5. Toplu Fiş Yazdırma

İşletme fişlerinin toplu olarak yazdırılması veya listelenmesi için bu bölüm kullanılmaktadır. Bu bölüm seçildiğinde aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

Bu ekrandaki tuşların görevleri şunlardır:

ESC   : Menüden çıkış

F1      : Menü hakkında yardım alma
F2      : Fiş listesini ekranda görüntüleme

F3      : Fiş listesinin karakter sayılarını ayarlama
F4      : Geçerli yazıcıdan yazdırma

sF4    : İstenilen yazıcıdan istenilen özelliklere göre yazdırma


F5 : Fiş listesini Microsoft Excel programında listeleme ve kaydetme F8 : Fiş listesi için gerekli parametreleri girerek isteğe göre listeleme
Yukarıda sayılan seçeneklerden biri kullanılarak fiş listesi elde edilmektedir. Aşağıdaki ekranda F2-Görüntüle tuşu kullanılarak fiş listesi ekranda görüntülenmiştir. Bu ekranda; F3 tuşu ile yazı tipi değiştirilebilir, F4 ile yazdırılabilir ve F5 tuşu ile mail olarak fiş listesi gönderilebilir.

Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.Yorum Gönder Blogger

 
Top