BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 

1.6. Raporlar


İşletme ile ilgili bilgilerin, işlemlerin raporlarının alınabilip analizinin yapılabildiği bölümdür. Aşağıdaki ekranda görülen bölümlerden oluşmaktadır.


1.6.1. Defter Dökümü

Bu seçenek işletme defterindeki kayıtların dökümünün çıkartılması için kullanılır. Defter dökümü alabilmek için; işletme defteri modülünden raporlar kısmı seçilir ve işletme defteri seçenğinde altında yer alan defter dökümü seçilir ve aşağıdaki ekran gelir.

Amortisman satırı sahasında EVET denilirse, gider defter dökümünün sonunda cari yıl amortisman tutarlarını gösteren satır yer alır.

Döküm şekli sahasında “GI” seçilirse sadece gider kayıtları, “GE” seçilirse sadece gelir kayıtları dökümde yer alır. Birleşik dökümler ise sadece yazıcıdan çıkmaktadır.


Demirbaş Tablosu sahasına EVET denilirse gider dökümünün sonunda demirbaş tablosu da yer alır.

Dönembaşı Mevcudu sahasına EVET denilirse, program dönem başı değerlerini de döküme katar, aksi takdirde yani HAYIR denildiğinde dönembaşı mevcutları dökümde yer almaz.

İlgili seçenekler işaretlendikten sonra döküm ekranda görüntülenmek isteniyorsa F2-Görüntüle tuşuna basılarak aşağıdaki ekran elde edilir. Gelen mesajlara EVET denilerek devam edilir.

                         Sadece giderlerin görüntülenmesi istenildiğinde ve “GI” seçeneği seçildiğinde;              Sadece gelirlerin görüntülenmesi istenildiğinde ve “GE” seçeneği seçildiğinde;Onaylı Döküm: İşletme defteri noterden onaylı kağıda dökülecekse bu sahaya EVET denilir. Onaylı dökümde, onay tarihine eşit ya da daha önceki tarihlere ait hareket girişi yapılamaz ya da yapılan girişler değiştirilemez. Bu nedenle onaylı döküm almadan evvel tüm kontroller yapılmış olmalıdır.


1.6.2. Defter Özeti

Defter özeti, işletmenin belirli dönem aralığında yaptığı hareketlerin temel gruplar halinde dökümünün alındığı rapordur. Bu raporda gerek sene başı ve sene sonu envanter sırasında ve gerekse verilen tarih aralığındaki hareketler toplamının hesaplanması sırasında demirbaş işlem koduna girilmiş hareketler işleme alınmaz. Buna karşılık demirbaş tablosunda bulunan malların amortisman tutarları masraflara ilave edilir veya istenirse gider tarafında ekstra bir satır halinde görünür.


Bu dökümün sonunda dönem başı ve dönem sonu mevutlarını da göz önüne alarak işletmenin kâr/zarar durumunu görülebilir. F2-Görüntüle tuşuna basıldığında aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

1.6.3. KDV İcmali

Bu bölümde KDV rakamlarını hesaplayabilir, ekrana veya kağıda döküm alabilirsiniz. KDV İcmali bölümünü seçtiğinizde karşınıza çıkan listeleme aralıkları ekranını doldururken şu hususlara dikkat etmelisiniz.


İşlem Kodu: Bu saha listede hangi işlem gruplarına ait hareketlerin toplama katılacağını belirler. Bu sahalar doldurulduğu takdirde önceki yıldan devredev demirbaş ve önceki aydan devreden KDV varsa sonuçlar hatalı çıkabilir.

Dönem Bilgileri: Bu sahalar dökümün hesaplanacağı aralığı verir. Son tarih sahası boş bırakılırsa ilk tarihle aynı olarak alınır.

KDV Oranları: Bu alanların boş gelmes halinde işletmede kullanılan KDV oranları bu alanarala girilmelidir.


İlgili bilgiler girilip F2-Görüntüle tuşuna basıldığında aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır.

1.7. Beyannameler

İkinci sınıf tacilerin vermekle yükümlü olduğu beyannamelerin düzenlendiği bölümdür. Bu bölümde KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Gelir Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannameleri ve ekleri düzenlenebilmekte ve tanımlamaları yapılabilmektedir


1.7.1. KDV Beyannamesi

Katma değer vergisi, mal ve hizmetlerin üretimi ve ithalinden başlayarak tüketimine kadar el değiştirmesinde, her safhada katılan değer üzerinden hesaplanan bir tüketim vergisidir. Gerçek usulde vergilendirilen mükellefleri bir vergilendirme dönemine ait faaliyetlerine ilişkin KDV’leri, 1 numaralı KDV beyannamesi ile bağlı oldukları vergi dairesine beyan ederler. Sizler daha önceki derslerinizde KDV Beyannamesini öğrenmiş bulunmaktasınız.

KDV 1 Beyannamesi düzenleyebilmek için; İşletme defteri modülü, Beyannameler, KDV Beyannamesi, KDV 1 Beyannamesi seçilir ve aşağıdaki ekran karşınıza gelir.


                
          Bu sayfada dikkat edilecek hususlar şunlardır:


İlk Tarih-Son Tarih: Bu sahalar dökümün hesaplanacağı aralığı verir. Son tarih sahası boş bırakılırsa ilk tarihle aynı olarak alınır. Bu sahalara aynı ay verilmeli veya 3 aylık bir dönemi kapsayacak şekilde tarih ayarlanmalıdır. Bir başka ifadeyle; rapor aylık ya da 3 aylık olarak düzenlenebilir. Üç aylık alınacaksa aşağıdaki üç aylık alan da işaretlenmelidir.


KDV Oranları: KDV yüzdeleri işlem kodlarında tanımlanan KDV yüzdeleri arasından seçilir, istenirse bu yüzdeler değiştirilebilir.


Tevkifat Oranları: KDV oranlarına ait tevkifat oranları belirtilir. İlk sahaya ilgili KDV oranı yazılır. Bu sahanın hemen yanında ÇARPAN ve BÖLEN başlığı ile iki saha vardır. Buradaki çarpan; payı, bölen ise paydayı ifade eder. Örneğin; Tevkifat oranı %90 ise çarpan sahasına 90, bölen sahasına 100 yazılır.

F5->XML: Yarat butonuna basıldığında e-beyanname hazırlanmasında kullanılacak olan XML dosyası hazırlanır. Ekrana gelen pencerede dosya ismi belirtilir. Program bu dosya ismini kullanarak dosyayı oluşturur.

KDV beyannamesi ekrana alınacak ise dizayn dosya seçenekleri ekrana gelecektir. İstenilen dizayn dosyası seçilerek KDV beyannamesi ekranda görüntülenir.


Gelen mesaja EVET denilerek aşağıda görülen 6 sayfalık bir KDV beyannamesi karşınıza gelecektir.


                                  Diğer beyanname işlemleri de KDV beyannamesinde olduğu gibidir.


Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.Yorum Gönder Blogger

 
Top