BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 


 1.2.4. Toplu Kart Yazdırma

Toplu Kart yazdırma, tüm stok kartlarının özet veya detaylı olarak dökümünün alınmasını sağlar. Toplu
kart yazdırma menüsü seçildiğinde gelen ekrandan F2-Görüntüle ikonuna basıldığında aşağıdaki ekran
gelir. Bu ekrandan özet veya detay seçeneği mouse ile çift tıklanarak aşağıdaki raporun alınması sağlanır.

1.3. Stok Hareket Fişi İşlemleri

1.3.1. Stok Hareket Fişi Saha Tanımları ve Özellikleri
Stok fişlerinde yer alacak bilgileri,
kullanıcı istediği gibi düzenleyebilmektedir. Bu
işlem için; düzenlemek istediğimiz fiş, yeni fiş
bölümünden açılır. Örneğin; devir fişinde yer
alan bilgilerin yeniden düzenlenmesi için yeni
fiş kısmından devir fişi mouse ile çift tıklanır ve
açılan fiş ekranında sırasıyla; Servis/Sabit
Tanımlar/Saha Tanımları/ Fiş Saha Tanımları
seçilir ve aşağıdaki ekran açılır.
      Bu ekranda devir fişi çift tıklanır ve diğer
ekrana geçilir.


   Açılan saha pozisyon tanımları ekranında, fişte yer alması istenen bilgiler √ işareti ile işaretlenir. Sağ tarafta görülen işaretlerin ise görevi şunlardır:


    Tüm seçimler yapıldıktan sonra F2-Kayıt ikonuna basılarak fiş saha boylarının ayarlaması
yapılmış olur.


    Sol tarafta görüldüğü gibi herhangi bir satır üzerinde iken mousenin sağ tuşuna basılarak açılan menüden, hareket fişine satır ekleme, bir önceki satırı kopyalama, satır silme ve kolon genişliklerini düzenleme işlemleri yapılabilir.

    Kolon genişlikleri, ayrıca iki kolon arasına
gelinerek
 işareti sağa veya sola kaydırılarak
da yapılabilir.


   
          Hareket fişi üzerinde yer alan ikonların görevleri aşağıda sıralanmıştır. F8-Detay ikonu ile fişe ait hareketler görülebilmektedir. F8-Detay ikonuna basıldığında aşağıdaki ekran karşımıza gelir.

 1.3.2. Yeni Stok Hareket Fişi Oluşturma
          Yeni stok hareket fişi, stok hareket fişi menüsünden yeni fiş seçeneği seçilerek yapılır.
Yeni fiş seçildiğinde aşağıda bulunan fiş türleri ekranı gelir.
          Bu ekrandan oluşturmak istediğimiz fiş tipi mouse yardımı ile çift tıklanarak açılır ve gerekli bilgiler yazılarak F2-Kayıt ikonu ile kaydedilir.Aşağıdaki örnekte, devir hareket fişi düzenleme işlemleri ele alınmışır. En çok kullanılan alış, satış, alış iade ve satış iade hareket fişleri modül değerlendirme kısmında düzenlenecektir. Çünkü alım ve satımlarda cari kodlarının da kullanılması gerekir.
        Yeni fiş tıklanarak yukarıda görülen pencereden devir fişi üzerine gelinir ve mouse ile çift tıklanarak fiş açılır ve aşağıdaki ekran karşımıza gelir.
       Bu ekranda 2007 yılından CM01 kodlu Çamaşır Makinesinden 10 adet devir gerçekleştiğine dair bir hareket fişi düzenlenmiş olduğu görülmektedir.
           Bu ekranda stok kodu kısmında yer alan simgesi kayıtlı stok kartlarının listesini açar. Burada herhangi bir stoğun seçimi yapıldığında stok cinsi ve birimi otomatik olarak ekrana gelir. Bu ekranda daha evvel tanımlanmış bilgiler otomatik olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.


Fiş toplamı bölümü girilen miktar ve fiyat
tipine göre hesaplamanın yapıldığı ve kaydedilen
fişin tutar ve miktarını gösteren bölümdür.
F2-Kayıt ikonuna basılıp kayıt işlemi
tamamlandıktan sonra, devir fişinin evrak numarası
otomatik olarak program tarafından verilir.
 
           Stok hareket fişlerinde kullanılan yardımcı tuşlar şunlardır:
“*” (Yıldız) : Fiş kalemleri satırında, vade sahasında “*” tuşuna basılarak sistem tarihi çekilir. Döviz tutarı sahasında basıldığında ise tutar sahasındaki değer üzerinden kur çevrimi yapılır. Çevrim işleminin yapılabilmesi için, ilgili satırda döviz kodu ve döviz türlerinin belirtilmiş olması ve fiş, döviz veya sistem tarihindeki döviz kurlarının girilmiş olması gerekir. Program varsa döviz tarihini, döviz tarihi yoksa fiş tarihini alır, bu da yoksa sistem tarihini alır.
Ctrl+Insert : Fiş kalemleri bölümünde araya boş satır açar.
Ctrl+Delete : Fiş kalemleri bölümünde üzerinde bulunulan satırı siler.

1.3.3. Eski Stok Hareket Fişi Değiştirme ve İptal Etme

       Daha evvel kaydedilen hareket fişlerinin değiştirilip kaydedildiği veya iptal edildiği bölümdür. Stok hareket fişi menüsünden eski kart seçildiğinde aşağıdaki ekran gelir.


Bu ekranda arama kriterlerini
girip F2-Arama ikonu seçilebilir.

Kriter girmeden listeden fiş
seçebilmek için F7- Fiş Lis. ikonuna
tıklayıp fiş listenin açılabilir.

    Bu ekranda istenilen fişin üzerine mouse ile gelip çift tıklanarak fiş açılır. Fiş üzerinde değişiklikler
yapılarak F2- Kayıt ikonuna basılır.

     Fişi silmek için F3-İptal tuşuna basılır, gelen mesajlara sırasıyla “EVET” ve “HAYIR” denilmesi
gerekir.1.3.4. Fiş Listesi
          Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlerin listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Fiş listesi ekranında bulunan ikonların görevleri şunlardır:
     Stok fiş listesi alabilmek için; stok hareket fişinden fiş listesi kısmını seçilir ve gelen ekranda sağda bulunan ikonlardan F2-görüntüle ikonu seçilerek listenin ekranda görünmesi sağlanır.

 
     Stok fiş listesinde, fiş seçimi yapmak için F8- Parametreler seçeneği kullanılır.
F8- Parametreler ikonuna basıldığında soldaki ekran açılır.
      Bu ekranda görüntülenmesi
istenilen fişleri √ işareti ile işaretlenip F2-Tamam ikonuna basılır ve aşağıda yer alan liste
alınır.
        Hareket Listesi: Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlere ait stok hareketlerinin listesini alabilmek için kullanılır.
   
        Boyutlu Hareket Listesi: Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlere ait stok kartlarının boyut bilgilerinin de mevcut olduğu stok hareketlerinin listesini alabilmek için kullanılır.
   
        Hareket listesi ve boyutlu hareket listesinin görüntülenmesi de fiş listesinde olduğu gibidir.

1.4. Raporlar
   Stoklara ait raporların alındığı kısımdır. Bu bölümden stok sistemi ile ilgili çok detaylı ve
esnek rapor ve listeler alınır.
Rapor alınması stok kart listesi veya fiş listesi alınması gibidir. İstenilen rapor ekranda
görüntülenebilir, yazdırılabilir ve Excel dosyası olarak kaydedilebilir.
    Bu bölümde; stok, bakiye,
envanter, hareket, kar/zarar analizi,
mizan ve mali analiz raporları
alınabilmektedir.

                 

                          Bu bölümde kullanılan tuşlar ve görevleri aşağıdaki gibidir.

1.5. Servis İşlemleri
       Bu bölümde, stok modülü ile ilgili muhtelif tanımlamalar ve bakım işlemleri yapılır.
Servis menüsü dosya işlemleri ve sabit tanımlar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

 • 1.5.1. Dosya İşlemleri

Bu menü stok modülü ile ilgili kayıtların yeniden düzenlenmesi için kullanılır. Dosya İşlemleri menüsü şu bölümlerden oluşmaktadır:

 •  Kayıt Düzeltme: Stok kartlarına ait hareketlerden oluşan muhtelif bilgiler incelenir ve zaruri olduğu durumlarda değiştirilebilir. Bu bölümden yapılacak düzeltmeler, kartlarla hareket bilgileri arasında uyumsuzluk yaratacağından zaruri olmadıkça düzeltme işlemi yapılmamalıdır.
 •  Kart Hareket Kontrolü: Fiş tablolarındaki kayıtlar üzerinden, belirtilen stok kartlarına ait mizan değerleri yeniden düzenlenir. Normalde yapılmasına gerek olmamakla beraber fiş tablolarındaki kayıtlar ile stok kartlarına ait mizan değerleri arasında herhangi bir uyumsuzluk olduğu durumlarda yapılmalıdır.
 • Stok Fiyat Değişikliği: Stok kartlarının fiyat bilgileri değiştirilir.
 • Birim Maliyet Fiyat Düzenleme: Stok satış hareketlerinde oluşan maliyet fiyatı.Maliyet Fiyatı sahasında belirtilen maliyet hesaplama şekline göre yeniden hesaplanır.
 • Stok Kart Aktarma: Çalışılan şirketteki stok kartları belirtilen şirkete aktarılır.
 •  Stok Fiyat Değişikliği: toplu olarak stok kartlarına ait fiyat değişikliği yapılır.

1.5.2. Sabit Tanımlar
       Bu menü stok modülü ile ilgili muhtelif tanımların yapılması için kullanılır. Sabit Tanımlar menüsü şu bölümlerden oluşmaktadır:


 • Parametreler: Bu bölümden, stok sistemi ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır.
 •  Fiş Tip Tanımlamaları: Bu bölümden daha önce Sistem programının Stok Fiş TipTanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinin çalışılan şirket ile bağlantısı yapılır.
 •  Saha Tanımları: Bu menü stok kartlarına ait fiyat bilgileri gridinde ve stok fişlerinde kullanılacak sahalar ve bu sahaların grid içindeki pozisyonlarının tanımlanması için kullanılır. Saha tanımları menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:
     a) Fiyat Saha Tanımları: Bu bölümden stok kartlarına ait fiyat bilgileri gridinde kullanılacak sahalar ve bu sahaların grid içindeki pozisyonları tanımlanır. Tanımlamalar kullanıcı koduna özgü olarak yapılır.
    b) Fiş Saha Tanımlamaları: Bu bölümden daha önce Sistem programının Stok Fiş Tip Tanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinde kullanılacak sahalar ve bu sahaların grid içindeki pozisyonları tanımlanır. Tanımlamalar fiş tipine ve kullanıcı koduna özgü olarak yapılır.

 •  Evrak No Tanımları: Bu bölümden stok fiş tiplerine bağlamak için evrak no grupları tanımlanır.
 • Birim Tanımları: Bu bölümden stok kartları ve muhtelif modüllerde kullanılan birim bilgileri tanımlanır.
 •  Fiyat Tanımları: Bu bölümden stok kartlarına ait fiyat bilgileri gridinde kullanılacak fiyat başlıkları ve bu fiyatlara ait bilgiler tanımlanır ve fiyat şablonu olarak kullanılır.
 •  Muhasebe Bağlantıları: Bu menü muhasebeye entegre fiş kesilirken stok hareketlerine ait muhasebe hesap kodlarının muhasebe bağlantı gruplarından alınması istendiğinde, muhasebe hesap kodlarının tanımlanması ve depolara göre muhasebe grup kodlarının tanımlanması için kullanılır.
 • Dizayn Dosyaları: Bu menü stok modülü ile ilgili muhtelif dökümlere ait dizayn dosyalarının tanımlanması için kullanılır.
 •  Başlık Tanımları: Bu menü stok modülü ile ilgili muhtelif başlık isimlerinin tanımlanması için kullanılır.
 •  Özel Kod Tanımları: Bu menü stok modülü ile ilgili muhtelif özel kodların tanımlanması için kullanılır.
 •  Pozisyon Tanımları: Bu menü stok kartlarına ait pozisyon bilgilerinin tanımlanması için kullanılır.

      Dosya İşlemleri ve Sabit tanımlar menüsü ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmış menüdür. Siz öğrencilerimizin bu menüde özellikle saha tanımlamaları bölümünü bilmesin de fayda vardır. Saha tanımları ise; “Stok Fişi Saha Tanımları ve Özellikleri” konusunda ayrıntılı olarak verilmiştir.Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.Yorum Gönder Blogger

 
Top