BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 


2. CARİ
        Cari modül, işletmelerin ticari ilişkileri olduğu diğer işletmeler ile ilgili borç-alacak takiplerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür.
Programda cari kartları tanımlanır, bu kartlarla ilgili borç/alacak işlemlerine ait hareket fişleri düzenlenir ve bu hareketlerden doğan sonuç raporları üretilir.

2.1. Paket Program SQL Cari Modülüne Giriş ve Çıkış
        Cari modülünde çalışmaya başlamak için; masaüstünde bulunan Paket Program SQL kısayol ikonundan Paket Program SQL programına giriş yapmalısınız. Çalışmak istediğiniz şirketi seçerek programa girişi yaptıktan sonra ana menüden CARİ modülünü çift tıklayarak,cari ile ilgili işlemlerinizi gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz.
        Cari modülü açıldığında aşağıdaki pencere ile karşılaşacaksınız. Bu modülde; cari kart, cari hareket fişi, raporlar ve servis bölümleri bulunmaktadır.

2.2. Cari Kartı İşlemleri

   Cari kartı menüsü, cari kartlarının sisteme kaydedilmesi,gerekli değişiklik ve iptal işlemlerinin yapılması ve kartların dökümü için kullanılır.
   Cari Kartı menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:
Yeni Kart
Eski Kart
Cari Kart Listesi2.2.1. Yeni Cari Kartı Açma
        Bu bölümde sisteme yeni cari kartları kaydedilir. Ayrıca yeni kart üzerinde iken F6-Kart Listesi ikonu ile sisteme daha önce kaydedilmiş cari kartlarından herhangi birisi çekildikten sonra cari kodu ve gerekli bilgileri değiştirilerek yeniden kaydedildiğinde kart kopyalanmış olur. Yeni cari kartı açmak için; cari kart menüsünden yeni karta mouse ile çift tıklanarak girilir ve aşağıdaki giriş ekranı karşımıza çıkar.

Cari Kartı formu yedi ayrı bölümden oluşmaktadır:
 Ana Sayfa
 Ek Bilgiler
 Adres/Kimlik Bilgileri
 Muhtelif Parametreler
 Bağlantılar
 Detay Bilgiler
 Resimler
Bir örnekle müşteri cari kartı açalım:
IRMAK Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, İLKSER Day. Tük. Mal. Ltd Şti’nin
müşterisidir.
Müşteri Firmanın Kodu : M-IRMAK
Müşteri Firmanın Adresi : Fatih Sultan Mehmet Cd. No:13 Kartal-İstanbul
0 216 470 00 00 – 0 216 470 11 11 (Fax)
irmakbilg@com.tr
Müşteri Firma Yetkilisi : Irmak ÇİÇEK
Müşteri İskonto Oranı : % 05
Hesap Çalışma Tipi ve Kodu : Müşteri – 120 01
Adres Seçimleri : İşyeri
Otomatik Fiyat Bilgileri : 5 ve 6 nolu fiyatlar
Banka Bilgileri : T.C. Ziraat Bankası, Kartal Şb
Hesap Tipi : Normal
        Firma kodu, adres ve yetkili bilgilerinin girildiği bölüm ANASAYFA’dır. Bu bölümde bilgiler girildikten sonra EK BİLGİLER sayfasına geçilir. Ek bilgiler sayfasında açıklama, ödeme bilgileri, kontrol uyarı bilgileri vb bilgileri girilir ve BAĞLANTILAR kısmına geçilir.
       Müşteri firmaya ait banka, şube ve hesap kodlarının, muhasebe bağlantı kodlarının ve adres seçimlerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde bilgiler girildikten sonra diğer bölümlerde bilgilerin girilmesine gerek yoktur. Burada bilgilerin girişi tamamlandıktan sonra F2-Kayıt tuşuna basılarak gelen ekrana “EVET” denilerek cari kartı kaydedilir.
       Kaydın tamamlanması için BAĞLANTILAR kısmında tanımlanan Muhasebe Kodu,Muhasebe modülünde otomatik olarak hesap kartı olarak açılır. Aşağıdaki ekran müşteri kodunun Tek Düzen Hesap Planında açıldığı göstermektedir. F2-Kayıt tuşuna basılarak muhasebe kartının da kaydı yapılmış olur.
      Satıcı cari kartı açılırken; tek farklılık bağlantılar kısmında, muhasebe bağlantı kodlarındadır.


Muhasebe kodlarında ise; 2-
Satıcı, muhasebe kodu olarak da 320
01 verilir.Burada firma kodu verilirken
M yerine satıcı olduğu için
S kullanılabilir.


                           Muhasebe kart görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

2.2.2. Eski Cari Kartı İşlemleri

     Eski karta girmek için; cari kartı menüsünden eski kart tıklanır ve yandaki arama penceresi
karşımıza gelir. Bu pencereden cari
kod girilerek arama yapılabilir. Cari
kod girilmeden cari kartlar listelenmek isteniyorsa F6-Kart Lis. ikonuna basılır ve aşağıdaki ekran

karşımıza çıkar.

2.2.2.1. Cari Kartında Bilgi Değiştirmek
     Bilgi değişikliği yapılacak kart açılarak değişiklikler yapılır ve F2-Kayıt tuşuna basılarak son değişiklikler kaydedilir.

2.2.2.2 Cari Kartı İptal Etme/Kapama
     İptal edilmek istenilen kart açılarak F3-İptal tuşuna basılır ve gelen mesaja “EVET”denilerek iptal veya kapama işlemi tamamlanmış olur.

2.2.3.Toplu Cari Kartı Yazdırma
     Toplu Kart yazdırma, tüm cari kartlarımızın özet veya detaylı olarak dökümünün  alınmasını sağlar. Toplu kart yazdırma menüsü seçildiğinde gelen ekrandan F2-Görüntüle ikonuna basılır ve özet veya detay seçeneği mouse ile çift tıklanarak raporun alınması sağlanır. Toplu Stok Kartı yazdırma işleminin aynısı olduğu için ekran görüntüsü verilmemiştir.

2.2.4. Cari Kart Listesi Alma
     Bu bölümde cari kartlarının listesi alınır. Bu bölüme girildiğinde, karşımıza aşağıda gördüğümüz ekrandaki listeleme aralıkları formu gelir. Herhangi bir döküm kıstası vermeden kart koduna göre sıralı tüm kartların listesi F2-Görüntüle tuşu ile alınabilir.
           Cari kartları görüntülendiğinde aşağıdaki ekran karşımıza gelecektir. Bu ekranda, listenin yazı tipini F3-Yazı Tipi ile değiştirebilir,F4-Yazdır ile listeyi yazdırabilir veya F5-Postala seçeneği ile e-mail olarak atabiliriz. Stok kartı listesinin birden çok sayfadan oluştuğunu var sayarsak; sayfalar arası geçişi sayfa kontrolleri bölümünden gerçekleştirebiliriz.

       Cari kartı listesinde sahaları değiştirmek de mümkündür. Yani istediğimiz bilginin listede yer almasını, istemediğimizi ise çıkarmayı gerçekleştirebiliriz. Saha boylarını tanımlamak için Cari Kartı Listesi sayfası geldiğinde (yukarıda açılan ekran) F3-Saha Boy. tuşuna basarak aşağıdaki ekranı açmaktır.


Saha tanımlarının yapıldığı bu ekranda görmek istediğimiz bilgilere karakter sayısı vermemiz gerekmektedir. Örneğimizde, stok koduna 20, stok cinsine ise 30
karakter verilmiştir. Yani stok kodunu en fazla 20 karakter, cinsini ise 30 karakter olarak girebiliriz
anlamına gelmektedir. Bu bilgileri F11-Yukarı ve F12-Aşağı tuşları ile istediğimiz yere taşıyabilir ve raporda
istediğimiz şekilde görünmesini sağlayabiliriz.
Listede yer almasını istemediğimiz bilgiler içinse; boy
kısmında karakter sayısını 0 (sıfır) olarak belirlememiz gerekmektedir.Böylelikle 0 (sıfır) karakter uzunluğu
verilen alanlar stok kart listesinde yer almayacaktır.


Alanlarımızı belirledikten sonra F2-Tamam ikonuna bastığımızda yukarıdaki ekran
karşımıza gelecektir. Bu ekranda dizaynını yaptığımız cari kart listesinin tanım kodunun ve
adının verilmesi gerekmektedir. Bu bilgileri girdikten sonra F2-Tamam ikonuna basarak
rapor dizaynımızı kaydetmiş oluruz ve yeni cari kartı listesi aldığımızda şu şekilde görünmesini sağlarız.

 
     Cari kartı listesi menüsünden yapılabilecek diğer bir işlem ise; stok kart listesinin Excel (XLS uzantılı) dosyası olarak kaydedebilme imkanının olmasıdır. Programın SQL özelliği sayesinde çalışma bilgilerimiz, kayıtlarımız, listelerimiz excel, word gibi MS-Office programlarına atılabilmektedir.
Cari kartı listemizi, Excel dosyası olarak kaydedebilmek için Cari Kartı Listesi menüsünden F5-Excel tuşuna basarız ve yandaki ekran karşımıza
gelir. Bu ekranda kayıt yapmak istediğimiz konumu ve dosya adını belirleyerek “Kaydet” seçeneğini
seçeriz. Böylelikle cari kartı listemiz seçtiğimiz konuma excel dosyası olarak kaydedilecektir.
Bunun yanı sıra; cari kartı listelerimizin F4-Yazdır ikonu ile geçerli yazıcıdan çıktısını alabiliriz. sF4-Seç.Yazdır seçeneği ise belirlediğimiz yazıcıdan belirlediğimiz özelliklere göre çıktı almamızı sağlar.

2.3. Cari Hareket Fişi İşlemleri


2.3.1. Cari Hareket Fişi Saha Tanımları

    Cari fişlerinde yer alacak bilgileri, kullanıcı istediği gibi düzenleyebilmektedir. Bu işlem
için; düzenlemek istediğimiz fiş, yeni fiş bölümünden açılır.

     Örneğin; biz devir fişinde yer alan bilgileri yeniden düzenlemek istiyoruz. Yeni fiş kısmından
devir fişini mouse ile çift tıklarız ve yeni fiş ekranı karşımıza gelir.
     Bu ekrandan sırasıyla; Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları/ Fiş Saha Tanımları
seçilir ve aşağıdaki ekran açılır.


                                  Bu ekranda devir fişi çift tıklanır ve diğer ekrana geçilir.
      Açılan saha pozisyon tanımları ekranında, fişte yer almasını istediğimiz bilgiler √ işareti ile işaretlenir. Yer almasını istemediklerimiz ise; □ olarak bırakılır. Sağ tarafta görülen işaretlerin ise görevi şunlardır:


     Tüm seçimler yapıldıktan sonra
F2-Kayıt ikonuna basılarak fiş saha
boyları tanımlaması gerçekleşmiş olur.
         Herhangi bir satır üzerinde iken mousenin sağ tuşuna basılarak açılan bu menüden, hareket fişine satır ekleyebilir, bir önceki satırı kopyalanabilir, satır silebilir ve kolon genişliklerini düzenleyebiliriz.


2.3.2. Yeni Cari Hareket Fişi Oluşturma


Yeni cari hareket fişi, cari hareket fişi
menüsünden yeni fiş seçeneği seçilerek
yapılmaktadır. Yeni fiş seçildiğinde aşağıda
bulunan fiş türleri ekranı karşımıza
gelecektir.       Bu ekrandan oluşturmak istediğimiz fiş tipi mouse yardımı ile çift tıklanarak açılır ve gerekli bilgiler yazılarak F2-Kayıt ikonu ile kaydı gerçekleştirilir.

2.3.3. Eski Cari Hareket Fişi Değiştirme ve İptal Etme
      Daha evvel kaydedilen hareket fişlerinin değiştirilip kaydedildiği veya iptal edildiği bölümdür. Cari hareket fişi menüsünden eski kart seçildiğinde aşağıdaki ekran karşımıza gelecektir.
      Bu ekranda arama kriterlerini girip F2-Arama ikonunu seçebiliriz. Kriter girmeden listeden fiş seçebilmek için F7- Fiş Lis. ikonuna tıklayıp aşağıda bulunan listenin açılmasını sağlanabilir.

       Bu ekranda istenilen fişin üzerine mouse ile gelip çift tıklandığında fiş açılacaktır. Fiş üzerinde değişiklikler yapılıp F2- Kayıt ikonuna basıldığında fiş değişiklikleri ile kaydolacaktır.
Fişi iptal etmek istiyorsak; F3-İptal tuşuna basarak gelen mesajlara sırasıyla “EVET” ve “HAYIR” dememiz gerekmektedir.

2.3.4. Fiş Listesi
     Sisteme daha önce kaydedilmiş cari hareket fişlerinin listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Fiş listesi ekranında bulunan ikonların görevleri şunlardır:
     Cari fiş listesi alabilmek için; cari hareket fişinden fiş listesi kısmını seçeriz ve gelen ekranda sağda bulunan ikonlardan F2-görüntüle ikonunu seçerek listemizin ekranda görünmesini sağlarız. Siz, bu işlemi daha evvel Stok Fiş Listesi bölümünde uygulamıştınız.


   Cari fiş listesinde, fiş seçimi yapmak istiyorsak F8- Parametreler kısmını kullanmamız gerekmektedir.
F8-Parametreler ikonuna basıldığında
soldaki ekran açılacaktır.

    Bu ekranda görüntülemek istediğimiz
fişleri √ işareti ile işaretleyip F2-Tamam ikonuna basarız ve aşağıda bulunan liste karşımıza çıkar.

2.3.4.1. Hareket Listesi
      Sisteme daha önce kaydedilmiş fişlere ait cari hareketlerinin listesini alabilmek için bu bölüm kullanılır. Cari hareket menüsünden hareket listesi seçilir ve aşağıdaki ekran karşımıza gelir.
                Gelen bu ekranda F2-Görüntüle denildiği zaman rapor şu şekilde karşımıza çıkacaktır.
2.4. Raporlar
       Carilere ait raporların alındığı kısımdır. Bu bölümden cari sistemi ile ilgili çok detaylı ve esnek rapor ve listeler alınır.
      Rapor alınması cari kart listesi veya fiş listesi alınması gibidir. İstenilen rapor ekranda görüntülenebilir, yazdırılabilir ve Excel dosyası olarak kaydedilebilir.
      Bu bölümde; Cari Kart Listeleri, Bakiye Listeleri, Vade Farkı Listeleri,
Ödeme/Yaşlandırma Raporları, Hareket Raporları, Yazışma, Mizan Raporları, Mali
      Analizler raporları alınabilmektedir.
                             
                               Bu bölümde kullanılan tuşlar ve görevleri aşağıdaki gibidir.
     Yazışma bölümüne girilerek mutabakat mektubu yazdırılabilir. Mutabakat mektubu oluşturulması tüm cari kartlar için otomatik olarak yapılmaktadır.
     Aşağıdaki ekranda F2-Görüntüle tuşuna basılır ve bir sonraki ekran görüntülenir.
Mektup yazdırılmak istenirse F4-Yazdır seçeneği kullanılır.

           Gelen bu ekranda Mutabakat mektubu çift tıklanarak mektubun oluşturulması sağlanmış olur ve mektup aşağıdaki gibi yer alacaktır.

2.5. Servis İşlemleri
        Servis işlemleri menüsü, stok modülü ile ilgili muhtelif tanımlamalar ve bakım işlemleri yapılması için kullanılır. Servis menüsü dosya işlemleri ve sabit tanımlar olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

2.5.1. Dosya İşlemleri
       Bu menü cari modülü ile ilgili kayıtların yeniden düzenlenmesi için kullanılır. Dosya
İşlemleri menüsü şu bölümlerden oluşmaktadır:

 •  Kayıt Düzeltme
 •  Kart Hareket Kontrolü
 •  Vade Farkı Fişi Oluşturma
 •  Kur Farkı Fişi Oluşturma
 •  Cari Kart Aktarma

Kayıt Düzeltme: Cari kartlarına ait hareketlerden oluşan muhtelif bilgiler incelenir veya zaruri olduğu durumlarda değiştirilebilir. Bu bölümden yapılacak düzeltmeler kartlarla hareket bilgileri arasında uyumsuzluk yaratacağından zaruri olmadıkça düzeltme işlemi yapılmamalıdır.
Kart Hareket Kontrolü: Fiş tablolarındaki kayıtlar üzerinden belirtilen cari hesap kartlarına ait borç-alacak mizan değerleri yeniden düzenlenir. Normalde yapılmasına gerek olmamakla beraber fiş tablolarındaki kayıtlar ile cari kartlarına ait borç-alacak mizan değerleri arasında herhangi bir uyumsuzluk olduğu durumlarda yapılmalıdır.
Vade Farkı Fişi Oluşturma: Cari kartın hareketlerinden oluşan vade farkını yansıtmak için vade farkı fişi oluşturulur.
Kur Farkı Fişi Oluşturma: Cari kartın hareketlerinden oluşan kur farkını yansıtmak için kur farkı fişi oluşturulur.
Cari Kart Aktarma: Çalışılan şirketteki cari kartlar, belirtilen şirkete aktarılır.

2.5.2. Sabit Tanımlar
        Bu menü cari sistemi ile ilgili muhtelif tanımların yapılması için kullanılır. Sabit
Tanımlar menüsü şu bölümlerden oluşmaktadır:

 •  Parametreler
 •  Fiş Tip Tanımlamaları
 •  Saha Tanımları
 •  Evrak No Tanımları
 •  Muhasebe Bağlantıları
 •  Dizayn Dosyaları
 •  Başlık Tanımları
 •  Özel Kod Tanımları
 •  Sektörel Bilgi Kodları
 •  Derece/Uyarılar

 • Parametreler: Cari sistemi ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır.
 •  Fiş Tip Tanımlamaları: Daha önce Sistem programının Cari Fiş Tip Tanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinin çalışılan şirket ile bağlantısı yapılır.
 •  Saha Tanımları: Daha önce Sistem programının Cari Fiş Tip Tanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinde kullanılacak sahalar ve bu sahaların grid içindeki pozisyonları tanımlanır. Tanımlamalar fiş tipine ve kullanıcı koduna özgü olarak yapılır.
 •  Evrak No Tanımları: Cari fiş tiplerine bağlamak için evrak no grupları tanımlanır. Tanımlanan bu gruplar sayesinde programın fiş kayıt işlemi esnasında fişlere ve fiş kalemleri satırlarındaki hareketlere otomatik numara vermesi sağlanır.
 •  Muhasebe Bağlantıları: Muhasebeye entegre fiş kesilirken kullanılacak, cari işlem tiplerine ait muhasebe hesap kodları tanımlanır.
 •  Dizayn Dosyaları: Cari modülü ile ilgili muhtelif dökümlere ait dizayn dosyalarının tanımlanması için kullanılır.
 •  Başlık Tanımları: Kart, fiş ve rapor başlıklarının tanımlandığı bölümdür.
 •  Özel Kod Tanımları: Cari modülü ile ilgili muhtelif özel kodların tanımlanması için kullanılır.
 •  Sektörel Bilgi Kodları: Cari kartlarına ait sektör grupları tanımlanır. Tanımlanan sektör grup kodları cari kartlarında tanımlanarak cari kartlarının sektör kategorisinde belirli şekillerde gruplanması sağlanabilir.
 •  Derece/Uyarılar: Cari kartlarına ait müşteri derecesi ve uyarı mesajlarının tanımlanması için kullanılır. Böylelikle müşteriye ait değerlendirme kriteri tanımlanır. Örnekte; 1- İYİ MÜŞTERİ (Güvenilir, zamanında ödeme yapan), 2-ORTA (Yüksek tutarlı kredi açılırken dikkat edilmesi gereken), 3- RİSKLİ (Tahsilatta sorun yaşanan ve kredi limiti düşük olan) MÜŞTERİ olarak derecelendirilmiştir.


Perakende Satış Fişi Word


Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.Yorum Gönder Blogger

 
Top