BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 


HTML Tablo Oluşturma

Tablo oluştururken kullanacağımız temel etiketler <table> <tr> ve <td> dir. <table> tabloyu belirtir. <tr> satırları, <td> ise sütunları belirtir. Önce basit bir örnek yapalım.
<html>
 <body>
  <table>
  <tr>
   <td>Satır1, Sütun1</td>
   <td>Satır1, Sütun2</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Satır2, Sütun1</td>
   <td>Satır2, Sütun2</td>
  </tr>
  </table>
 </body>
</html>
Bu şekilde 2x2'lik bir tablo oluşturabiliriz. Ancak tablonun kenarları görünmeyebilir. Kenarlık kalınlığını ayarlamak için border ifadesini kullanırız. Kullanımı <table border="1"> şeklindedir. <th> etiketinden de bahsedelim. <th> tablo başlığıdır diyebiliriz. İfadeyi kalın ve bölmenin ortasında gösterir. Bir örnek daha yapalım.
<html>
 <body>
  <table border="2">
  <tr>
   <th>Mavi</th>
   <th>Beyaz</th>
  <tr>
   <td>Deniz</td>
   <td>Bulut</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Gökyüzü</td>
   <td>Duman</td>
  </tr>
  </table>
 </body>
</html>
Yazdığımız kodun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:
MaviBeyaz
DenizBulut
GökyüzüDuman

Satır veya sütunları birleştirebiliriz. rowspan="..." satırlar, colspan="..." sütunlar için kullanılır. Araya da birleştirilecek satır veya sütun sayısını yazarız. Ayrıca bgcolor="..." ifadesini kullanarak tabloların arkaplan rengini de değiştirebiliriz. Örnekle görelim:
<html>
 <body>
  <table border="2" bgcolor="aqua">
  <tr>
   <td colspan="3">0</td>
   <td>1</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>4</td>
   <td>5</td>
   <td rowspan="2">6</td>
   <td>7</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>8</td>
   <td>9</td>
   <td>10</td>
  </tr>
  </table>
 </body>
</html>
Tablolarla ilgili son olarak cellspacing ve cellpadding ifadelerinden bahsedelim. cellspacing hücreler arası, cellpadding hücre içi genişliği belirtir. Kullanımlarından gösterecek olursak:
<html>
 <body>
   <table border="2" cellspacing="100" cellpadding="100">
    <tr>
     <td>A</td>
     <td>B</td>
    </tr>
    <tr>
    <td>C</td>
     <td>D</td>
    </tr>
   </table>
 </body>
</html>

Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.Yorum Gönder Blogger

 
Top