BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 


1.4. Sipariş Raporları


Bu bölümden sipariş sistemi ile ilgili çok detaylı ve esnek rapor ve listeler alınır.Alınmak istenen rapor seçeneğine Mouse ile çift tıklanır ve aşağıdaki ekran gelir.


Raporların elde edilme mantığı tüm raporlarda aynıdır. Değişmez.
      Yukarıda ekrandan istenilen seçenek seçilir. Aşağıdaki tabloda seçeneklerin ve görevlerinin neler olduğu yer almaktadır.
      Yukarıdaki ekran görüntülendiğinde, yazdırabilir veya görüntüsü alınmış bir sipariş raporuna aittir. Sipariş raporları ekranda listenin yazı tipini F3-Yazı Tipi ile değiştirebilir, F4-Yazdır ile listeyi F5-Postala seçeneği ile e-mail olarak atabilirsiniz.


1.4.2. Raporlar ve Görevleri

Sipariş Listeleri: Bu menü siparişlere ait genel bilgiler ile ilgili muhtelif listelerin alınması için kullanılır. Sipariş Listeleri menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

                 Sipariş Listesi: Bu bölümden sipariş üst başlık bilgilerine ait genel bilgilerin dökümü alınır.

            Bağlantı Listesi: Bu bölümden teslimat durumlarına göre siparişlerin irsaliye ve fatura bağlantı fişlerine ait tarih ve referans no’ları ve sipariş fişi üst başlık bilgilerine ait muhtelif bilgilerin dökümü alınır. Hangi sipariş fişinin irsaliyeştirilip irsaliyeleştirilmediği, faturalaştırılıp faturalaştırılmadığı ve siparişin durumu hakkında bilgi alınır.

          Hazırlama Listesi: Bu bölümden siparişlerin düzenleme bilgileri ve üst başlık bilgilerine ait muhtelif bilgilerin dökümü alınır.

Sipariş Kalem Listeleri: Bu menü siparişlere ait satır kalemlerinin listesinin alınması için kullanılır. Sipariş Kalem Listeleri menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

Sipariş Alış Kalem Listesi: Bu bölümden alış siparişlerine ait satır kalemlerinin dökümü alınır.

  Sipariş Satış Kalem Listesi: Bu bölümden satış siparişlerine ait satır kalemlerinin dökümü alınır.

Kapamalı Kalem Listesi: Bu bölümden açma siparişlerine ait kalemlerin varsa bunlara karşılık düzenlenen kapama sipariş kalemleri ile birlikte dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi açma sipariş kaleminin hangi kapama sipariş kalemi veya kalemleri ile kapatıldığının dökümü alınır.

          Boyutlu Sipariş Alış Kalem Listesi: Bu bölümden satış siparişlerine ait satır kalemlerinin boyut bilgilerinin de yer aldığı dökümü alınır.

          Boyutlu Sipariş Satış Kalem Listesi: Bu bölümden satış siparişlerine ait satır kalemlerinin boyut bilgilerinin de yer aldığı dökümü alınır.

Stok Raporları: Bu menü stok kartlarına ait alış/satış sipariş raporlarının alınması için kullanılır. Stok Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

Stok Alış Sipariş Raporu: Bu bölümden stok kartlarına ait alış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Stok Alış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

Stok Satış Sipariş Raporu: Bu bölümden stok kartlarına ait satış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Stok Satış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

  Stok Alış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden stok kartlarına ait alış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Stok Alış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

  Stok Satış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden stok kartlarına ait satış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Stok Satış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

Hizmet Raporları: Bu menü hizmet kartlarına ait alış/satış sipariş raporlarının alınması için kullanılır. Hizmet Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:


  Hizmet Alış Sipariş Raporu: Bu bölümden hizmet kartlarına ait alış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Hizmet Alış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır. 

  Hizmet Satış Sipariş Raporu: Bu bölümden hizmet kartlarına ait satış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Hizmet Satış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

  Hizmet Alış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden hizmet kartlarına ait alış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Hizmet Alış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.


  Hizmet Satış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden hizmet kartlarına ait satış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Hizmet Satış Sipariş Raporu kullanılmalıdır. Paket Raporları: Bu menü paket kartlarına ait alış/satış sipariş raporlarının alınması için kullanılır. Paket Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

  Paket Alış Sipariş Raporu: Bu bölümden paket kartlarına ait alış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Paket Alış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

  Paket Satış Sipariş Raporu: Bu bölümden paket kartlarına ait satış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Paket Satış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

  Paket Alış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden paket kartlarına ait alış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Paket Alış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

  Paket Satış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden paket kartlarına ait satış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Paket Satış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.


  Cari Raporları: Bu menü cari kartlarına ait alış/satış sipariş raporlarının alınması için kullanılır. Cari Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

  Cari Alış Sipariş Raporu: Bu bölümden cari kartlarına ait alış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Cari Alış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.

  Cari Satış Sipariş Raporu: Bu bölümden cari kartlarına ait satış sipariş bilgilerinin dökümü alınır. Bu raporda açma ve kapama sipariş bilgileri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre listelenmektedir. Dökümün öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanarak, hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülmek istenirse Cari Satış Sipariş Kapama Raporu kullanılmalıdır.


  Cari Alış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden cari kartlarına ait alış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. 


         Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Cari Alış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

 Cari Satış Sipariş Kapama Raporu: Bu bölümden cari kartlarına ait satış sipariş kapama bilgilerinin dökümü alınır. Döküm öncelikli olarak açma siparişlerinin tarihine göre sıralanır ve hangi açma fişine karşılık hangi kapama fişi veya fişlerinin düzenlendiği görülür. Açma ve kapama siparişleri birbirlerinden bağımsız olarak tarih sırasına göre görülmek istenirse Cari Satış Sipariş Raporu kullanılmalıdır.

Sipariş Karşılama Listeleri: Bu menü stoklara ait sipariş karşılama bilgilerinin depo ve renk/beden(boyut) dağılımlı olarak alınması ve renk/beden(boyut) sipariş karşılama bilgilerinin stok dağılımlı olarak alınması için kullanılır.Sipariş Karşılama Listeleri menüsü beş alt bölümden oluşmaktadır.


Stok Karşılama Listesi

 Depo Dağılımlı Karşılama Listesi
 Stok/Depo Dağılımlı Karşılama Listesi
 Renk/Beden Dağılımlı Karşılama Listesi
  Stok Dağılımlı Renk/Beden Karşılama Listesi
Renk/Beden Matrisli Sipariş Takip Listesi 

Sipariş Raporları PDF


Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.Yorum Gönder Blogger

 
Top