BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 


Microsoft Exchange hesabı ekleme

Exchange hesapları, Outlook'u ilk çalıştırışınızda veya Outlook'u kapatıp ardından Windows Denetim Masası'ndakiPosta simgesini tıkladığınızda eklenebilir.
 NOT   Bir profil içinde yalnız tek bir Exchange hesabı bulunabilir.
 1. Outlook'u kapatın.
 2. Denetim Masası'nda, Posta modülünü açın.
 NOT   Outlook yüklü değilse ve en az bir kez erişilmemişse Denetim Masası'ndaki Posta simgesi görüntülenmez.
Bir Exchange hesabını oluşturduğunuz yeni bir profile veya varolan bir profile ekleyebilirsiniz.
 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni profil oluşturma    
   1. Profiller altında Profilleri Göster'i tıklatın.
   2. Ekle'yi tıklatın.
   3. Yeni Profil iletişim kutusuna, profil için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.
Bu, Outlook'u kullanılacak profili size soracak şekilde yapılandırdığınız takdirde, Outlook'u başlatırken göreceğiniz addır.
 • Varolan profili seçme    
Posta Kurulumu iletişim kutusunun başlık çubuğunda geçerli profilin adı bulunmaktadır. Farklı bir profil seçmek için,Profilleri Göster'i tıklatın, profil adını seçin ve Özellikler'i tıklatın.
 1. E-posta Hesapları seçeneğini tıklatın.
 2. Yeni'yi tıklatın.
Windows etkin alanı bilgileri Exchange hesabınızın otomatik olarak yapılandırılmasında kullanılır.
 1. İleri'yi tıklatın. 
 1. Exchange ayarlarınızın yapılandırmasını tamamlandıktan sonra, Son'u tıklatın.
Exchange ayarlarınız Outlook'ta otomatik olarak yapılandırılmazsa veya ekranınızdaki bilgiler doğru değilse, Sunucu ayarlarını el ile yapılandır onay kutusunu seçin ve bundan sonra İleri düğmesini tıklatın. 

Exchange hesabı ekleme ve el ile yapılandırma

Exchange hesapları yalnızca, Outlook'u ilk çalıştırışınızda veya Outlook'u kapatıp ardından Windows Denetim Masası'ndaki Posta simgesini tıkladığınızda eklenebilir.
 1. Outlook'u kapatın.
 2. Denetim Masası'nda, Posta modülünü açın.
 NOT   Outlook yüklü değilse ve en az bir kez erişilmemişse Denetim Masası'ndaki Posta simgesi görüntülenmez.
 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yeni profil oluşturma    
   1. Profiller altında Profilleri Göster'i tıklatın.
   2. Ekle'yi tıklatın.
   3. Yeni Profil iletişim kutusuna, profil için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.
Bu, Outlook'u kullanılacak profili size soracak şekilde yapılandırmanız halinde Outlook başlatırken göreceğiniz addır.
 • Varolan bir profile ekleme    
Posta Kurulumu iletişim kutusunun başlık çubuğunda geçerli profilin adı bulunmaktadır. Farklı bir profil seçmek için,Profilleri Göster'i tıklatın, profil adını seçin ve Özellikler'i tıklatın.
 1. E-posta Hesapları seçeneğini tıklatın.
 2. Yeni'yi tıklatın.
 3. Microsoft Exchange, POP3, IMAP veya HTTP hesabı öğesini ve sonra İleri düğmesini tıklatın.
Windows etkin alanı bilgileri Exchange hesabınızın otomatik olarak yapılandırılmasında kullanılır. Aşağıdaki adımlar Exchange hesabınızı el ile yapılandırmanıza olanak tanır.
 1. Sunucu ayarlarını veya diğer sunucu türlerini el ile yapılandır onay kutusunu seçin ve İleri düğmesini tıklatın.
 2. Microsoft Exchange'in ardından İleri düğmesini tıklatın.
 3. Exchange çalıştıran sunucu için posta yöneticiniz tarafından atanmış olan adı yazın.
 4. Önbelleğe Alınmış Exchange Modu'nu kullanmak için Önbelleğe Alınmış Exchange Modunu Kullan onay kutusunu seçin.
 1. Kullanıcı Adı kutusuna, posta yöneticiniz tarafından atanan kullanıcı adını yazın. Bu, çoğunlukla ad ve soyad şeklinde değildir.
 2. İsterseniz, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Diğer Ayarlar seçeneğini tıklatın. Posta Hesabı altındaki Genel sekmesinde hesabı belirlemenize yardımcı olacak bir ad yazın, örneğin, İş E-postam.
  • Diğer Ayarlar'ı tıklatın. Sekmelerin herhangi birinde, istediğiniz seçenekleri yapılandırın.
  • Sunucunun adınızı tanıdığını ve bilgisayarınızın ağa bağlı olduğunu doğrulamak için Adları Denetle öğesini tıklatın. Adım 8 ve 10'da belirttiğiniz hesap ve sunucu adlarının altı çizili duruma gelmesi gerekir. Adınız altı çizili duruma gelmiyorsa Exchange yöneticinize başvurun.
 3. Diğer Ayarlar öğesini tıklatıp Microsoft Exchange Server iletişim kutusunu açtıysanız Tamam düğmesini tıklatın.
 4. İleri'yi tıklatın. 
 5. Son'u tıklatın.

POP3, IMAP veya HTTP e-posta hesabı ekleme

 NOT   POP3, IMAP, ve HTTP e-posta hesapları istenildiği zaman geçerli Outlook profiline eklenebilir. Buna ek olarak, bu hesapları başka bir profile veya Windows'da Denetim Masası'ndaki Posta modülünü açarak oluşturduğunuz yeni profile de ekleyebilirsiniz.
 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Şu anda kullanmakta olduğunuz profile hesap eklemek için    
   1. Araçlar menüsünde Hesap Ayarları öğesini tıklatın.
 • Varolan başka bir profile hesap eklemek için    
 1. Outlook'u kapatın.
 2. Denetim Masası'nda, Posta modülünü açın.
 NOT   Outlook yüklü değilse ve en az bir kez erişilmemişse Denetim Masası'ndaki Posta simgesi görüntülenmez.
Posta Kurulumu iletişim kutusunun başlık çubuğunda geçerli profilin adı bulunmaktadır. Farklı bir profil seçmek için,Profilleri Göster'i tıklatın, profil adını seçin ve Özellikler'i tıklatın.
 1. E-posta Hesaplarını tıklatın.
 • Yeni bir profile hesap eklemek için    
 1. Outlook'u kapatın.
 2. Denetim Masası'nda, Posta modülünü açın.
 NOT   Outlook yüklü değilse ve en az bir kez erişilmemişse Denetim Masası'ndaki Posta simgesi görüntülenmez.
 1. Profiller altında Profilleri Göster'i tıklatın.
 2. Ekle'yi tıklatın.
 3. Yeni Profil iletişim kutusuna, profil için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.
Bu, Outlook'u kullanılacak profili size soracak şekilde yapılandırdığınız takdirde Outlook'u başlattığınızda göreceğiniz addır.
 1. E-posta Hesaplarını tıklatın.
 1. Yeni seçeneğini tıklatın.
 2. Microsoft Exchange, POP3, IMAP veya HTTP öğesini ve sonra İleri düğmesini tıklatın.
 3. Adınız kutusuna, diğer kişilerin görmesini istediğiniz adınızı yazın.
 4. E-posta Adresi kutusuna, posta yöneticiniz veya ISS tarafından atanan tam e-posta adresinizi yazın. Kullanıcı adınızı, @ simgesini ve etki alanı adınızı yazdığınızdan emin olun, örneğin sibel@deracan.com.
 5. Parola ve Parolayı Yeniden Yaz kutularında, size atanan şifreyi veya e-posta hesabınız için seçtiğiniz şifreyi yazın.
 İPUCU   Parolanız büyük/küçük harf duyarlı olabilir. CAPS LOCK tuşunun açık olmadığından emin olun.
 1. İleri düğmesini tıklatın. 
E-posta sunucunuz dokunmatiktir ve hesabınız için Outlook yapılandırılmıştır. E-posta sunucusuyla şifreli bağlantı kurulamazsa, şifresiz bağlantıyı denemek üzere sizden İleri düğmesini tıklatmanız istenir.
Hesabınız başarıyla yapılandırıldıktan sonra Son'u tıklatın.
E-posta hesabınız Outlook'ta otomatik olarak yapılandırılmazsa veya ekranınızdaki bilgiler doğru değilse, Sunucu ayarlarını el ile yapılandır onay kutusunu seçin ve bundan sonra İleri düğmesini tıklatın. 

POP3, IMAP veya HTTP hesabı ekleme ve el ile yapılandırma

 NOT   POP3, IMAP ve HTTP e-posta hesapları istenildiği zaman Outlook profiline eklenebilir. Buna ek olarak, bu hesapları Windows Denetim Masası'ndaki Posta simgesini tıklatarak başka bir profile de ekleyebilirsiniz.
 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Şu anda kullanmakta olduğunuz profile hesap eklemek için    
   1. Araçlar menüsünde Hesap Ayarları öğesini tıklatın.
 • Varolan başka bir profile hesap eklemek için    
 1. Outlook'u kapatın.
 2. Denetim Masası'nda, Posta modülünü açın.
 NOT   Outlook yüklü değilse ve en az bir kez erişilmemişse Denetim Masası'ndaki Posta simgesi görüntülenmez.
 • Posta Kurulumu iletişim kutusunun başlık çubuğunda geçerli profilin adı bulunmaktadır. Farklı bir profil seçmek için, Profilleri Göster'i tıklatın, profil adını seçin ve Özellikler'i tıklatın.
 1. E-posta Hesaplarını tıklatın.
 • Yeni bir profile hesap eklemek için    
 1. Outlook'u kapatın.
 2. Denetim Masası'nda, Posta modülünü açın.
 NOT   Outlook yüklü değilse ve en az bir kez erişilmemişse Denetim Masası'ndaki Posta simgesi görüntülenmez.
 1. Profiller altında Profilleri Göster'i tıklatın.
 2. Ekle'yi tıklatın.
 3. Yeni Profil iletişim kutusuna, profil için bir ad yazın ve Tamam'ı tıklatın.
Bu, Outlook'u kullanılacak profili size soracak şekilde yapılandırmanız halinde Outlook başlatırken göreceğiniz addır.
 1. E-posta Hesapları seçeneğini tıklatın.
 1. Yeni seçeneğini tıklatın.
 2. Microsoft Exchange, POP3, IMAP veya HTTP öğesini ve sonra İleri düğmesini tıklatın.
 3. Adınız kutusuna, diğer kişilerin görmesini istediğiniz adınızı yazın.
 4. E-posta Adresi kutusuna posta yöneticiniz veya ISS tarafından atanan tam e-posta adresinizi yazın. Kullanıcı adınızı, @ simgesini ve etki alanını yazdığınızdan emin olun, örneğin, ebru@deracan.com.
 5. Parola ve Parolayı Yeniden Yaz kutularında, size atanan şifreyi veya e-posta hesabınız için seçtiğiniz şifreyi yazın.
 İPUCU   Parolanız büyük/küçük harf duyarlı olabilir. CAPS LOCK tuşunun açık olmadığından emin olun.
 1. Sunucu ayarlarını el ile yapılandır onay kutusunu seçin.
 2. İleri düğmesini tıklatın.
 3. Internet E-posta seçeneğini tıklatın.
 4. E-posta seçeneğini ve sonra İleri düğmesini tıklatın.
Daha önce yaptığınız girdilere bağlı olarak iletişim kutusundaki bazı metin alanlarının içi dolu olabilir. Girdilerin doğru olup olmadığına dikkat edin.
 1. Kullanıcı Bilgileri öğesinin altında, şunları yapın:
  1. Adınız kutusuna, diğer kişilerin görmesini istediğiniz biçimde tam adınızı yazın.
  2. E-posta Adresi kutusuna posta yöneticiniz veya ISS tarafından atanan tam e-posta adresinizi yazın. Kullanıcı adını, @ simgesini ve etki alanını yazdığınızdan emin olun, örneğin, ebru@deracan.com.
 2. Sunucu Bilgileri öğesinin altında, şunları yapın:
 1. Hesap Türü liste kutusunda POP3IMAP veya HTTP seçeneklerinden birini belirleyin.
 İPUCU   E-posta hesabınıza erişmek için seçmeniz gereken protokolü ISS'niz bildirebilir, ancak en yaygın olan POP3'tür. Microsoft Windows Live Mail hesapları HTTP kullanır. HTTP'yi seçtiğinizde, HTTP Sunucu Sağlayıcısılistesinde bir sağlayıcı tıklatıp, Sunucu URL'si kutusuna sunucunun konumunu da girmeniz gerekir.
 1. Gelen posta sunucusu kutusunda, ISS veya posta yöneticiniz tarafından sağlanan tam sunucu adını yazın. Bu, çoğunlukla posta. ve onu izleyen etki alanınızdır, örneğin posta.contoso.com.
 2. Giden posta sunucusu kutusunda, ISS veya posta yöneticiniz tarafından sağlanan tam sunucu adını yazın. Bu, çoğunlukla mail. ve onu izleyen etki alanınızdır, örneğin posta.deracan.com.
 1. Oturum Açma Bilgileri öğesinin altında, şunları yapın:
 1. Kullanıcı Adı kutusuna, ISS veya posta yöneticiniz tarafından sağlanan kullanıcı adını yazın. Bu, @ simgesinin önündeki e-posta adresinizin bir parçası olabileceği gibi e-posta adresinizin tamamı da olabilir.
 2. Parola kutusuna ISS veya e-posta yöneticiniz tarafından sağlanan veya kendi oluşturduğunuz parolayı yazın.
 3. Parolayı anımsa onay kutusunu seçin.
 NOT   Parola kutusuna parolanızı yazıp, Parolayı anımsa onay kutusunu seçerek Outlook'un parolanızı anımsamasını sağlayabilirsiniz. Outlook'un parolanızı anımsamasını seçerseniz, hesaba her eriştiğinizde şifre yazmanıza gerek kalmaz. Ancak bu, bilgisayarınıza erişimi olan herkesin hesabınıza erişebileceği anlamına da gelir. Büyük harf, küçük harf, rakam ve simgelerden oluşan sağlam parolalar kullanın. Zayıf parolalarda bu öğeler birlikte kullanılamaz. Sağlam parola: Y6dh!et5. Zayıf parola: House27. Parolalar 8 veya daha çok karakterden oluşmalıdır. En az 14 karakterin kullanıldığı bir geçiş tümcesi daha uygun olur. Parolanızı anımsamanız önemlidir. Unutursanız, Microsoft parolanızı geri çağıramaz. Not aldığınız parolaları, bunlarla koruduğunuz bilgilerden ayrı, güvenli bir yerde saklayın.
 1. İsterseniz, aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Diğer Ayarlar seçeneğini tıklatın. Posta Hesabı altındaki Genel sekmesinde hesabı belirlemenize yardımcı olacak bir ad yazın, örneğin, Ev ISP E-postam.
  • Diğer Ayarlar'ı tıklatın. Giden sekmesinde, hesabınız için gerekiyorsa Giden sunucum (SMTP) için kimlik doğrulaması gerekiyor onay kutusunu seçin.
  • POP3 hesaplarında Diğer Ayarlar'ı tıklatın. ISS'niz bu ayarı kullanmanız gerektiği bilgisini verirse Gelişmişsekmesinde ,Sunucu Bağlantı Noktası Numaraları'nın altında, Gelen sunucu (POP3) öğesinin altında Sunucu için şifreli bağlantı (SSL) gerekiyor onay kutusunu seçin.
  • IMAP hesaplarında Diğer Ayarlar'ı tıklatın. ISS'niz bu ayarlardan birini kullanmanız gerektiği bilgisini verirseGelişmiş sekmesinde, Sunucu Bağlantı Noktası Numaraları'nın altında, Gelen sunucu (IMAP) öğesinin altındakiAşağıdaki şifreli bağlantı türünü kullan seçeneğinde, YokSSLTLS veya Otomatik seçeneklerinden birini tıklatın.
  • Diğer Ayarlar'ı tıklatın. ISS'niz bu ayarlardan birini kullanmanız gerektiği bilgisini verirse Gelişmiş sekmesinde,Sunucu Bağlantı Noktası Numaraları'nın altında, Giden sunucu (SMTP) öğesinin altında Aşağıdaki şifreli bağlantı tünü kullanın seçeneği için YokSSLTLS veya Otomatik'i tıklatın.
  • POP3 veya IMAP sunucu hesabı ekliyorsanız, hesabınızın çalıştığını doğrulamak için Hesap Ayarlarını Sınaöğesini tıklatın. Örneğin, parolanız ile ilgili eksik veya yanlış bir bilgi varsa, gerekli bilgiyi yazmanız veya düzeltmeniz istenir. Bilgisayarınızın Internet'e bağlı olduğundan emin olun.
 2. İleri'yi tıklatın. 
 3. Son düğmesini tıklatın.

E-posta hesabı kaldırma


Şu anda kullanmakta olduğunuz profilde

 1. Araçlar menüsünde Hesap Ayarları öğesini tıklatın.
 1. Kaldırmak istediğiniz hesabı seçin, sonra Kaldır seçeneğini tıklatın.
 2. Hesabın kaldırılmasını onaylamak için Evet düğmesini tıklatın.

Başka bir profilde

 1. Outlook'u Kapatma.
 2. Denetim Masası'nda, Posta modülünü açın.
Posta Kurulumu iletişim kutusunun başlık çubuğunda geçerli profilin adı bulunmaktadır. Varolan farklı bir profil seçmek için, Profilleri Göster'i tıklatın, profil adını seçin ve Özellikler'i tıklatın.
 1. E-posta Hesapları'nı tıklatma.
 2. Hesabı seçin ve Kaldır'ı tıklatın.
 3. Hesabın kaldırılmasını onaylamak için, Evet'i tıklatın.
 NOT   POP3, IMAP, veya HTTP hesabını kaldırmak, hesabı kullanarak gönderdiğiniz ve aldığınız öğeleri silmez. POP3 hesabı kullanıyorsanız, öğeleriniz ile çalışmak için Kişisel Klasörler dosyasını (.pst) kullanabilirsiniz.
 NOT   Bir Exchange hesabı kullanıyorsanız, .pst dosyasına taşımadığınız sürece verileriniz posta sunucusunda kalır. IMAP ve HTTP hesaplarında, Outlook'ta görüntülenen iletileriniz bir .pst dosyasına kaydedilir. Ancak, POP3 hesaplarının tersine .pst dosyasını Dosya menüsündeki Veri Dosyası Yönetimi'ni kullanarak Outlook profilinize el ile geri eklemeniz gerekir .

Bizi Takip Edin
Pinterest Facebook Twitter
 © by bilgicafem61
Aşağıda Yorum ve Sorularınızı Bırakın.Yorum Gönder Blogger

 
Top