BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 


   Gider pusulası nedir?
Defter tutan işletmecilerin,defter tutmayan kişilerden (çiftçiler hariç) satın altıkları mal ve hizmetler karşılığında düzenledikleri belgeye gider pusulası denir.Gider pusulasını örneğin bir bayan evde el işi yapıp satıyorsa veya bir bayanın beslediği ineğin sitünden elde ettiği yağı satmak için hazırlıyorsa bu tür işlemleri yapanlar gider pusulası düzenlemez...

  Gider Pusulasının Tarafları:
Gider pusulasının düzenlenebilmesi için mal veya hizmetin defter tutmayan kişilerden alınması yeterlidir.Alış işleminde alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır.Taraflar ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

A )  Satıcı: 
- Ticari belge veremez.
- Gider pusulasını düzenlemez, ancak imzalar.
- Belgenin aslını alır.
- Satış bedelini alır.

B )  Alıcı:
- Ticari belge verir.
- Gider pusulasını düzenler.
- Belgenin kopyasını alır.
- Satış bedelini öder.

Gider Pusulasının Şekli:
Gider pusulasının görünümü bir kitabı andırır.Sıra numarası verilen sayfaların, bir asıl bir de kopyası vardır. Belgedeki sayfalarının resimdeki gibi bir arada bulunmasına koçan denir. İşletmeler ihtiyaçlarına göre koçan temin edebilirler.Gider pusulası defterlere işlenirken koçanların karıştırılmaması için her koçanın dış yüzeyine seri numarası verilir.Ayrıca asıl olan belge alıcıda kalır,kopyası olanı ürün satan kişiye verilir,ve koçanların arasından her hangi bir sayfayı yırtıp yok etmek yasaktır ve cezası vardır.

Gider Pusulasının Üst Bölümündeki Bilgiler:
- Alınan mal veya hizmetin cinsi tutarı
- Mal veya hizmeti alanın alıcının unvanı, adı, soyadı, adresi, bağlı olduğu vergi
dairesi ve numarası (Genellikle firma bilgileri basılıdır)
- Belgenin seri ve sıra numarası
- İşlemin tarihi ve Maliye Bakanlığı’nın logosu veya noter kaşesi

Gider Pusulasının Alt Bölümündeki Bilgiler:
- Satıcının adı soyadı, adresi, vergi dairesi ve numarası, imzası
- Kesilen gelir vergisi
- Gider pusulasının net ödenen tutarı hem rakam hem de yazı ile belirtilmiş hali

Gider Pusulasının Temini: 
Gider pusulasını temin etmek için vergi dairesinden izin belgesi alınmalıdır. İzin belgesi almak için tacir, vergi dairesine vergi levhası ile başvurmalıdır. İzin belgesi alındıktan sonra belge iki şekilde temin edilebilir. Fatura ve yerine geçen belgelerin temin işlemleri her belge için aynı şekilde uygulanır.Gider pusulasını iki şekilde temin edebilirsiniz.

A ) Noter yolu ile temin:
- Notere kırtasiyeden alınan boş gider pusulası götürülür.
- Noter belgenin her bir sayfasına numara vererek onaylar.
- Belgenin koçanına hangi noterde onaylatıldığı ve son sayfasına ise kaç sayfa olduğu yazılarak onaylanır.
- Onaylatılan koçan kullanıma hazırdır.
B )  Maliyenin anlaşmalı matbaalarından temin:
- Vergi dairesinin anlaşma yaptığı matbaaya izin belgesi ile sipariş verilir.
- Matbaa istenilen miktarda belgeyi onaylar.
- Matbaanın logosu belgenin üst kısmında adresi ise alt kısmında basılıdır.
- Belge bilgisayarda kullanılacaksa matbaa yazıcıda kullanılan sayfaları basar.

Gider Pusulasında Gelir Vergisi Kesintisi (Stopaj Yapma):
Gider pusulasında satıcının alacağı bedelden çeşitli oranlarda gelir vergisi kesilir, kalan satıcıya ödenir. Bu kesinti işlemine stopaj yapmak da denebilir.

2014 yılı için geçerli olan gider pusulası KDV oranı %0,10'dur.

Diğer Notlar
Muhtasar beyannamesine göre işlem yapılır.Muhtasar beyanname verilmesi takip eden ayın 23'e kadar ödemesi 26.cı gününe kadardır.
Muhtasar beyanname verilmesi hafta sonuna veya bayram tatil günlerine denk gelirse,tatil veya bayram bitiminin hemen ardından pazartesi günü verilir.Kıra stopaj oranı %20'dir
İade mallarda stopaj yoktur ama KDV vardır.Satış yaptığımız malların iade işlemlerinde gider pusulası düzenlenir,gider pusuları tutarından vergi kesilemez.


Blogumuza Abone Olun
Yeni Yazılar e-posta Adresinize Gelsin
Not: Gelen Maili Aktif Etmeyi Unutmayınız!
 
Top