BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 


   Blogger sitene E-sorgulama sistemini ekleyebilirsiniz.Bu konuyu ayrıntılı anlatmaya gerek yok isterseniz Yeni sayfa oluşturarak sitenize ekleyin veya Gadget ekle ile sitenizde kullanın.

<br /> <br /> <br /> <table width="100%" border="0"> <tbody>
<tr> <td width="36%" height="129"> <table cellspacing="0" cellpadding="1" width="16%" border="0"> <tbody>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" width="80" name="univ1"> <option selected="selected">Devlet Üniversiteleri</option> <option value="http://www.ibu.edu.tr/">Abant İzzet Baysal Üniversitesi</option> <option value="http://www.adu.edu.tr/">Adnan Menderes Üniversitesi</option> <option value="http://www.aku.edu.tr/">Afyon Kocatepe Üniversitesi</option> <option value="http://www.akdeniz.edu.tr/">Akdeniz Üniversitesi</option> <option value="http://www.anadolu.edu.tr/">Anadolu Üniversitesi</option> <option value="http://www.ankara.edu.tr/">Ankara Üniversitesi</option> <option value="http://www.atauni.edu.tr/">Atatürk Üniversitesi</option> <option value="http://www.balikesir.edu.tr/">Balıkesir Üniversitesi</option> <option value="http://www.boun.edu.tr/">Boğaziçi Üniversitesi</option> <option value="http://www.bayar.edu.tr/">Celal Bayar Üniversitesi</option> <option value="http://www.cumhuriyet.edu.tr/">Cumhuriyet Üniversitesi</option> <option value="http://www.comu.edu.tr/">Çanakkale 18 Mart Üniversitesi</option> <option value="http://www.cu.edu.tr/">Çukurova Üniversitesi</option> <option value="http://www.dicle.edu.tr/">Dicle Üniversitesi</option> <option value="http://www.deu.edu.tr/">Dokuz Eylül Üniversitesi</option> <option value="http://www.dumlupinar.edu.tr/">Dumlupınar Üniversitesi</option> <option value="http://www.ege.edu.tr/">Ege Üniversitesi</option> <option value="http://www.erciyes.edu.tr/">Erciyes Üniversitesi</option> <option value="http://www.firat.edu.tr/">Fırat Üniversitesi</option> <option value="http://www.gsu.edu.tr/">Galatasaray Üniversitesi</option> <option value="http://www.gazi.edu.tr/">Gazi Üniversitesi</option> <option value="http://www.gantep.edu.tr/">Gaziantep Üniversitesi</option> <option value="http://www.gop.edu.tr/">Gaziosmanpaşa Üniversitesi</option> <option value="http://www.hacettepe.edu.tr/">Hacettepe Üniversitesi</option> <option value="http://www.harran.edu.tr/">Harran Üniversitesi</option> <option value="http://www.inonu.edu.tr/">İnönü Üniversitesi</option> <option value="http://www.itu.edu.tr/">İstanbul Teknik Üniversitesi</option> <option value="http://www.istanbul.edu.tr/">İstanbul Üniversitesi</option> <option value="http://www.iyte.edu.tr/">İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü</option> <option value="http://www.ksu.edu.tr/">Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi</option> <option value="http://www.ktu.edu.tr/">Karadeniz Üniversitesi</option> <option value="http://www.kku.edu.tr/">Kırıkkale Üniversitesi</option> <option value="http://www.kou.edu.tr/">Kocaeli Üniversitesi</option> <option value="http://www.marun.edu.tr/">Marmara Üniversitesi</option> <option value="http://www.mersin.edu.tr/">Mersin Üniversitesi</option> <option value="http://www.msu.edu.tr/">Mimar Sinan Üniversitesi</option> <option value="http://www.mugla.edu.tr/">Muğla Üniversitesi</option> <option value="http://www.mku.edu.tr/">Mustafa Kemal Üniversitesi</option> <option value="http://www.nigde.edu.tr/">Niğde Üniversitesi</option> <option value="http://www.odtu.edu.tr/">Orta Doğu Teknik Üniversitesi</option> <option value="http://www.omu.edu.tr/">Ondokuz Mayıs Üniversitesi</option> <option value="http://www.ogu.edu.tr/">Osmangazi Üniversitesi</option> <option value="http://www.pamukkale.edu.tr/">Pamukkale Üniversitesi</option> <option value="http://www.sau.edu.tr/">Sakarya Üniversitesi</option> <option value="http://www.selcuk.edu.tr/">Selçuk Üniversitesi</option> <option value="http://www.sdu.edu.tr/">Süleyman Demirel Üniversitesi</option> <option value="http://www.trakya.edu.tr/">Trakya Üniversitesi</option> <option value="http://www.uludag.edu.tr/">Uludağ Üniversitesi</option> <option value="http://www.yildiz.edu.tr/">Yıldız Teknik Üniversitesi</option> <option value="http://www.yyu.edu.tr/">Yüzüncü Yıl Üniversitesi</option> <option value="http://www.karaelmas.edu.tr/">Zonguldak Karaelmas Üniversitesi</option> </select></td> </tr>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" width="80" name="bakanlik"> <option selected="selected">Bakanlıklar</option> <option value="http://www.cankaya.gov.tr/">Cumhurbaşkanlığı</option> <option value="http://www.adalet.gov.tr/">Adalet Bakanlığı</option> <option value="http://www.basbakanlik.gov.tr/">Başbakanlık</option> <option value="http://www.bayindirlik.gov.tr/">Bayındırlık ve İskan Bakanlığı</option> <option value="http://www.calisma.gov.tr/">Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı</option> <option value="http://www.cevre.gov.tr/">Çevre Bakanlığı</option> <option value="http://www.mfa.gov.tr/">Dışişleri Bakanlığı</option> <option value="http://www.enerji.gov.tr/">Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı</option> <option value="http://www.icisleri.gov.tr/">İçişleri Bakanlığı</option> <option value="http://www.kultur.gov.tr/">Kültür Bakanlığı</option> <option value="http://www.maliye.gov.tr/">Maliye Bakanlığı</option> <option value="http://www.meb.gov.tr/">Milli Eğitim Bakanlığı</option> <option value="http://www.msb.gov.tr/">Milli Savunma Bakanlığı</option> <option value="http://www.saglik.gov.tr/">Sağlık Bakanlığı</option> <option value="http://www.sanayi.gov.tr/">Sanayi ve Ticaret Bakanlığı</option> <option value="http://www.orman.gov.tr/">Orman Bakanlığı</option> <option value="http://www.tarim.gov.tr/">Tarım ve Köyişleri Bakanlığı</option> <option value="http://www.turizm.gov.tr/">Turizm Bakanlığı</option> <option value="http://www.ubak.gov.tr/">Ulaştırma Bakanlığı</option> </select></td> </tr>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" name="SiyasiPartiler"> <option selected="selected">Siyasi Partiler</option> <option value="http://www.akparti.org.tr/">AKP Adalet ve Kalkınma Partisi</option> <option value="http://www.anap.org.tr/">ANAP Anavatan Partisi</option> <option value="http://www.bbp.org.tr/">BBP Büyük Birlik Partisi</option> <option value="http://www.btp.org.tr/">BTP Büyük Türkiye Partisi</option> <option value="http://www.chp.org.tr/">CHP Cumhuriyet Halk Partisi</option> <option value="http://www.dehap.org/">DEHAP Demokratik Halk Partisi</option> <option value="http://www.dsp.org.tr/">DSP Demokratik Sol Parti</option> <option value="http://www.dtp.org.tr/">DTP Demokrat Türkiye Partisi</option> <option value="http://www.dyp.org.tr/">DYP Doğru Yol Partisi</option> <option value="http://www.emep.org/">EMEP Emeğin Partisi</option> <option value="http://www.gp.org.tr/index1.php">GP Genç Parti</option> <option value="http://www.hadep.org.tr/">HADEP Halkın Demokrasi Partisi</option> <option value="http://www.ip.org.tr/anasayfa.htm">İP İşçi Partisi</option> <option value="http://www.ldp.org.tr/">LDP Liberal Demokrat Parti</option> <option value="http://www.mhp.org.tr/">MHP Milliyetçi Hareket Partisi</option> <option value="http://www.milletpartisi.org.tr/index.php">MP Millet Partisi</option> <option value="http://www.odp.org.tr/">ÖDP Özgürlük ve Dayanışma Partisi</option> <option value="http://www.shp.org.tr/">SHP Sosyaldemokrat Halk Partisi</option> <option value="http://www.sp.org.tr/">SP Saadet Partisi</option> <option value="http://www.tkp.org.tr/">TKP Türkiye Komünist Partisi</option> <option value="http://www.yurtpartisi.org.tr/">YP Yurt Partisi</option> <option value="http://www.ytp.org.tr/">YTP Yeni Türkiye Partisi</option> </select></td> </tr>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" name="Sorgulama"> <option selected="selected">Sorgulama</option> <option value="http://tckimlik.nvi.gov.tr/">TC Kimlik No</option> <option value="http://vedop.mb-ggm.gov.tr/">TC Vergi No</option> <option value="http://www.egm.gov.tr/surucuceza.asp">Sürücü Ceza Puanı</option> <option value="http://aofsnv.anadolu.edu.tr/">Açık Öğretim Sonuçları</option> <option value="http://w3.ssk.gov.tr/hizmet/jsp/sicilgir.jsp">SSK Gün Sayısı Sorgulama</option> <option value="http://w3.ssk.gov.tr/nezaman/sskform1.jsp">Ne Zaman Emekli Olurum</option> <option value="http://w3.ssk.gov.tr/webdata/servlet/com.tai.webdata.servlet.EventMultiplexer">Emekli Maaşınızı Öğrenebilirsiniz</option> <option value="http://abkf.osym.gov.tr/Default.aspx">ÖSYM Aday Bilgileri</option> <option value="http://arsiv.osym.gov.tr/oss/2002/">2002 ÖSS Sonuçları</option> <option value="http://arsiv.osym.gov.tr/osys/2002/">2002 ÖSYS Sonuçları</option> <option value="http://www.bagkur.gov.tr/sigortali/bagnoBorc.shtml">Bağkur Prim Borçunu Öğrenme</option> <option value="http://www.bagkur.gov.tr/sigortali/adSoyArama.shtml">Bağkur Scil Numarası</option> <option value="http://www.millipiyango.gov.tr/">Milli Piyango</option> </select></td> </tr>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" name="dergi"> <option selected="selected">Dergiler</option> <option value="http://www.alem.com.tr/">Alem</option> <option value="http://aktuel.birnumara.com.tr/w/t00.html">Aktuel</option> <option value="http://www.medyatext.com/antimedya/">Anti-Medya</option> <option value="http://www.apranti.com/">Apranti - At Yarışı</option> <option value="http://www.arabadergisi.com/">Araba</option> <option value="http://bazaar.birnumara.com.tr/w/b00.html">Bazaar</option> <option value="http://www.beygir.com/">Beygir - At Yarışı</option> <option value="http://www.birikinti.com/">Birikinti</option> <option value="http://cosmo.birnumara.com.tr/w/c00.html">Cosmopolitan</option> <option value="http://www.ada.net.tr/fotografya/index.html">Fotografya</option> <option value="http://gezi.birnumara.com.tr/w/g00.html">Gezi</option> <option value="http://www.fanatik.com.tr/">Fanatik - Spor</option> <option value="http://www.ilkadimdergisi.com/">İlkadım</option> <option value="http://www.medyatext.com/kibrisli/">Kıbrıslı</option> <option value="http://www.nalkapon.com/">Nalkapon - At Yarışı</option> <option value="http://otohaber.birnumara.com.tr/w/o00.html">Oto Haber</option> <option value="http://www.platindergisi.com.tr/">Platin</option> </select></td> </tr>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" width="80" name="univ2"> <option selected="selected">Vakıf Üniversiteleri</option> <option value="http://www.atilimuni.turk.net/">Atılım Üniversitesi</option> <option value="http://www.bahcesehir.edu.tr/">Bahçeşehir Üniversitesi</option> <option value="http://www.baskent.edu.tr/">Başkent Üniversitesi</option> <option value="http://www.beyu.edu.tr/">Beykent Üniversitesi</option> <option value="http://www.bilkent.edu.tr/">Bilkent Üniversitesi</option> <option value="http://www.cag.edu.tr/">Çağ Üniversitesi</option> <option value="http://www.cankaya.edu.tr/">Çankaya Üniversitesi</option> <option value="http://www.emu.edu.tr/">Doğu Akdeniz Üniversitesi</option> <option value="http://www.dogus.edu.tr/">Doğuş Üniversitesi</option> <option value="http://www.fatih.edu.tr/">Fatih Üniversitesi</option> <option value="http://www.gau.edu.tr/">Girne Amerikan Üniversitesi</option> <option value="http://www.halic.edu.tr/">Haliç Üniversitesi</option> <option value="http://www.isikun.edu.tr/">Işık Üniversitesi</option> <option value="http://www.bilgi.edu.tr/">İstanbul Bilgi Üniversitesi</option> <option value="http://www.iku.edu.tr/">İstanbul Kültür Üniversitesi</option> <option value="http://www.khas.edu.tr/">Kadir Has Üniversitesi</option> <option value="http://www.kafkas.edu.tr/">Kafkas Üniversitesi</option> <option value="http://www.ku.edu.tr/">Koç Üniversitesi</option> <option value="http://www.lefke.edu.tr/">Lefke Avrupa Üniversitesi</option> <option value="http://www.maltepe.edu.tr/">Maltepe Üniversitesi</option> <option value="http://www.sabanciuniv.edu.tr/">Sabancı Üniversitesi</option> <option value="http://www.ciu.edu.tr/">Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi</option> <option value="http://www.neu.edu.tr/">Yakındoğu Üniversitesi</option> <option value="http://www.yeditepe.edu.tr/">Yeditepe Üniversitesi</option> </select></td> </tr>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" width="80" name="banka"> <option selected="selected">Bankalar</option> <option value="http://www.adabank.com.tr/">Adabank</option> <option value="http://www.akbank.com.tr/">Akbank</option> <option value="http://www.abank.com.tr/">Alternatif Bank</option> <option value="http://www.arabturkbank.com/">Arap Türk Bankası</option> <option value="http://www.bankekspres.com.tr/">Bank Ekspres</option> <option value="http://www.korfezbank.com.tr/">Birleşik Türk Körfez Bankası</option> <option value="http://www.citibank.com.tr/">Citibank</option> <option value="http://www.demirbank.com.tr/">Demirbank</option> <option value="http://www.esbank.com.tr/">Esbank</option> <option value="http://www.finansbank.com.tr/">Finansbank</option> <option value="http://www.garanti.com.tr/">Garanti Bankası</option> <option value="http://www.halkbank.com.tr/">Halkbank</option> <option value="http://www.hsbc.com.tr/">HSBC Bank</option> <option value="http://www.isbank.com.tr/">İş Bankası</option> <option value="http://www.kocbank.com.tr/">Koçbank</option> <option value="http://www.osmanli.com.tr/">Osmanlı Bankası</option> <option value="http://www.pamukbank.com.tr/">Pamukbank</option> <option value="http://www.tcmb.gov.tr/">T.C. Merkez Bankası</option> <option value="http://www.teb.com.tr/">Türk Ekonomi Bankası</option> <option value="http://www.vakifbank.com.tr/">Vakıfbank</option> <option value="http://www.ykb.com.tr/">Yapı ve Kredi Bankası</option> </select></td> </tr>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" name="TurkPrgSite"> <option selected="selected">Gerekli Programların Siteleri</option> <option value="http://www.lavasoftusa.com/">Ad-Ware (Anti Spay)</option> <option value="http://www.acdsystems.com/English/">ACDSee Resim Görüntüleme</option> <option value="http://www.adobe.com/">Adobe Acrobat Reader</option> <option value="http://www.cracks.am/">Crack Arama XXX Pencereler !!!</option> <option value="http://www.globalscape.com/">Cute FTP</option> <option value="http://www.divx.com/">DivX (*.avi dosyalari için)</option> <option value="http://www.f-prot.com/download/index.html">F-Prot Windows (Anti Virüs)</option> <option value="http://www.amazesoft.com/">FlashGet (JetCar)</option> <option value="http://www.kaspersky.com/">KAV (AVP) (Anti Virüs)</option> <option value="http://www.kazaa.com/">Kazaa Mp3-Mpg Transfer</option> <option value="http://messenger.microsoft.com/tr/">MSN Messenger</option> <option value="http://www.ahead.de/en/">Nero Burning Room (CD Yazıcı)</option> <option value="http://www.popupcop.com/">PopUpCop (Anti PopUp)</option> <option value="http://www.angelfire.com/ab6/proceviri/">ProÇeviri Türkçe-İngilizce Çeviri</option> <option value="http://www.realplayer.com/">Real Player (*.rm, ra dosyaları için)</option> <option value="http://www.iolo.com/">SystemMechanic(BilgisayarTemizlik)</option> <option value="http://www.tmpgenc.net/e_main.html">TMPG Encoder (Video Dosyaları)</option> <option value="http://www.spidersoft.com/">WebZip</option> <option value="http://www.winamp.com/">WinAmp</option> <option value="http://www.windowsxp-drivers.com/">Windows XP Drivers</option> <option value="http://www.isbank.com.tr/msjavx86.exe">Win XP İçin Java Sanal Makinesi</option> <option value="http://www.winzip.com/">WinZip</option> <option value="http://virtualdub.sourceforge.net/">Virtual Dub TV Kayıt Programı</option> <option value="http://yahoopops.sourceforge.net/">YahooPops - POP3=LOCALHOST</option> <option value="http://www.zonelabs.com/">ZoneAlarm</option> </select></td> </tr>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" name="YabanciPrgSite"> <option selected="selected">Download Siteleri</option> <option value="http://www.download.com/">Download</option> <option value="http://www.downloadtr.com/">Download TR</option> <option value="http://www.indiriver.com/">İndiriver Türkçe</option> <option value="http://www.inndir.com/">innDir</option> <option value="http://www.microsoft.com/">Microsoft</option> <option value="http://www.microsoft.com/turkiye/">Microsoft Türkiye</option> <option value="http://www.microsoft.com/downloads/search.asp?LangID=39&LangDIR=TR">Microsoft Yükleme Merkezi</option> <option value="http://www.program.arsivi.com/">Program Arşivi Türkçe</option> <option value="http://www.programmerkezi.com/">Program Merkezi Türkçe</option> <option value="http://www.roketdownload.com/">Roket Download Türkçe</option> <option value="http://softpile.com/">Soft Pile</option> <option value="http://www.simtel.net/">Simtel Net</option> <option value="http://tr-net.tucows.com/">Tucows Tr-Net</option> <option value="http://www.yukle.com/">Yükle</option> <option value="http://www.zdnet.com/">ZDNet</option> <option value="http://www.zdnet.com.tr/">ZD Net Türkiye</option> </select></td> </tr>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" name="borsa"> <option selected="selected">Borsa</option> <option value="http://www.imkb.gov.tr/">İMKB</option> <option value="http://www.acar.com.tr/">Acar Menkul Değerler</option> <option value="http://www.analiz.com/">Analiz Com</option> <option value="http://www.atayatirim.com.tr/">Ata Yatırım</option> <option value="http://www.bigpara.com/">Bigpara Borsa</option> <option value="http://www.bilisimcumhuriyeti.com/">Bilişim Cumhuriyeti S.L.Makineci</option> <option value="http://www.borsagezgini.com">BorsaGezgini</option> <option value="http://borsa.kahvesi.com/">Borsa Kahvesi</option> <option value="http://www.borsanaliz.com/">Borsanaliz</option> <option value="http://www.borsa.net/">Borsa Net</option> <option value="http://finans.koc.net/">Finans Koç Net</option> <option value="http://www.finnet.com.tr/">Fin Net</option> <option value="http://www.fonmarket.com/">FonMarket</option> <option value="http://www.foreks.com/">Foreks</option> <option value="http://www.gedik.com/">Gedik Yatırım</option> <option value="http://www.hisse.net/">Hisse Net</option> <option value="http://www.imedya.com/">imedya</option> <option value="http://www.isteyatirim.com.tr/">İşte Yatırım</option> <option value="http://www.paragaranti.com/">Para Garanti</option> <option value="http://online.platodata.com.tr/">Platodata</option> <option value="http://online.platodata.com.tr/applet.asp">Platodata Online Applet</option> <option value="http://www.spk.gov.tr/">Sermaye Piyasası Kurulu</option> <option value="http://www.strateji.com.tr/">Strateji Menkul Değerler</option> <option value="http://www.trendanaliz.com/">Trend&Analiz</option> <option value="http://www.winnertrades.net/">WinnerTrades</option> <option value="http://www.yatirimyap.com//">Yatırım Yap</option> </select></td> </tr>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" name="muhoda"> <option selected="selected">Mühendis Odaları</option> <option value="http://www.tmmob.org.tr/">TMMOB</option> <option value="http://www.cmo.org.tr/">Çevre Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.emo.org.tr/">Elektrik Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.gmo.org.tr/">Gemi Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.gidamo.org.tr/">Gıda Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.hkmo.org.tr/">Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.imo.org.tr/">İnşaat Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.jeofizik.org.tr/">Jeofizik Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.jmo.org.tr/">Jeoloji Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.kmo.org.tr/">Kimya Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.mining-eng.org.tr/">Maden Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.mmo.org.tr/">Makina Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.metalurji.org.tr/">Metalurji Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.mimarlarodasi.org.tr/">Mimarlar Odası</option> <option value="http://www.pmo.org.tr/">Petrol Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.spo.org.tr/">Şehir Plancıları Odası</option> <option value="http://www.tmo.org.tr/">Tekstil Mühendisleri Odası</option> <option value="http://www.tmmobzmo.org.tr/">Ziraat Mühendisleri Odası</option> </select></td> </tr>
<tr> <td width="100%"><select style="font-size: 9pt; left: 0px; width: 185px; color: blue; font-family: Verdana; position: relative; height: 30px; background-color: whitesmoke" onchange="if (this.options[this.selectedIndex].value != 'null') { window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank') }" size="1" width="80" name="televizyon"> <option selected="selected">Televizyonlar</option> <option value="http://www.atv.com.tr/">Atv</option> <option value="http://www.cine5.com.tr/">Cine 5</option> <option value="http://www.cinedigital.com.tr/">Cine Digital</option> <option value="http://www.digiturk.gen.tr/">Digiturk</option> <option value="http://www.isiktv.com/">Işık TV</option> <option value="http://www.kanal1.com.tr/">Kanal 1</option> <option value="http://www.kanal6.com.tr/">Kanal 6</option> <option value="http://www.kanal7.com.tr/">Kanal 7</option> <option value="http://www.kanald.com.tr/">Kanal D</option> <option value="http://www.kraltv.com.tr/">Kral TV</option> <option value="http://www.maxitv.com.tr/">Maxi TV</option> <option value="http://www.showtv.net/asx/default.asp?product=cine5&title=Multicanal%20TV%20Canli%20yayini">Multi Canal</option> <option value="http://www.ntv.com.tr/">NTV</option> <option value="http://playboy.cine5.com.tr/videonew.asp">Playboy</option> <option value="http://www.stv.com.tr/">STV</option> <option value="http://www.showtvnet.com/">Show TV</option> <option value="http://www.stardigital.com.tr/">Star Digital</option> <option value="http://www.startv.com.tr/">Star TV</option> <option value="http://www.supersport.com.tr/">Super Sport</option> <option value="http://www.tgrt.com.tr/tgrt/home.asp">TGRT</option> <option value="http://www.trt.net.tr/">TRT 1-2-3-4-INT-TURK</option> </select></td> </tr>
</tbody> </table>
</td> </tr>
</tbody> </table>Blogumuza Abone Olun
Yeni Yazılar e-posta Adresinize Gelsin

Yorum Gönder Blogger

 
Top