BAYRAĞIM


Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selamlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.Dalgalandığın yerde ne korku ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar!

Yurda, ay-yıldızının ışığı yeter.Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.


Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen:

Nereye dikilmek istersen

Söyle seni oraya dikeyim!

 


Üsteki resimde gördüğünüz gibi arayüze sahip siteler için otomatik meta tag kodu oluşturabilirsiniz.

Kodlar:

<script LANGUAGE="JavaScript">

<!-- hide the script
function create(form) {
if (confirm("Are you sure?")) {
form.story.value = "Copy the following lines of code and insert it " +
"after the <HEAD> tag in your HTML document.\n\n"; 
if (form.input1.value != "") {
form.story.value +="<META NAME=\"Title\" CONTENT=\"" + 
form.input1.value + "\">\n";
}
if (form.input2.value != "") {
form.story.value +="<META NAME=\"Author\" CONTENT=\"" + 
form.input2.value + "\">\n";
}
if (form.input3.value != "") {
form.story.value +="<META NAME=\"Subject\" CONTENT=\"" + 
form.input3.value + "\">\n";
}
if (form.input4.value != "") {
form.story.value +="<META NAME=\"Description\" CONTENT=\"" + 
form.input4.value + "\">\n";
}
if (form.input5.value != "") {
form.story.value +="<META NAME=\"Keywords\" CONTENT=\"" + 
form.input5.value + "\">\n";
}
if (form.input6.value != "") {
form.story.value +="<META NAME=\"Generator\" CONTENT=\"" + 
form.input6.value + "\">\n";
}
if (form.input7.value != "") {
form.story.value +="<META NAME=\"Language\" CONTENT=\"" + 
form.input7.value + "\">\n";
}
if (form.input8.value != "") {
form.story.value +="<META NAME=\"Expires\" CONTENT=\"" + 
form.input8.value + "\">\n";
}
if (form.input9.value != "") {
form.story.value +="<META NAME=\"Distribution\" CONTENT=\"" + 
form.input9.value + "\">\n";
}
if (form.input10.value != "") {
form.story.value +="<META NAME=\"Robots\" CONTENT=\"" + 
form.input10.options[form.input10.selectedIndex].value + "\">\n";
}
}
}

function about() {

msg=open("about.html","DisplayWindow","toolbar=no,width=280, height=420, directories=no, status=no,scrollbars=yes, resize=no,menubar=no");
}

// end hiding contents from old browsers -->
</script>

<div align="center"><center>

<table WIDTH="600" BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0">
<tr>
<td><h1 ALIGN="CENTER">Metatag Builder </h1>
<form>
<table width="98%" border="0" align="center">
<tr>
<td bgcolor="#FFFFFF" height="248"> 
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="1">
<tr bgcolor="#FF0000"> 
<td colspan="2"><b>Metatags generator:</b></td>
</tr>
<tr bgcolor="#666666"> 
<td width="30%">Title:</td>
<td width="70%"> 
<input type="text" name="input1" size="40">
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#666666"> 
<td width="30%">Author:</td>
<td width="70%"> 
<input type="text" name="input2" size="40">
</td>
<tr bgcolor="#666666"> 
<td width="30%">Subject:</td>
<td width="70%"> 
<input type="text" name="input3" size="40">
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#666666"> 
<td width="30%">Description:</td>
<td width="70%"> 
<input type="text" name="input4" size="40">
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#666666"> 
<td width="30%">Keywords:</td>
<td width="70%"> 
<input type="text" name="input5" size="40">
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#666666"> 
<td width="30%">Generator:</td>
<td width="70%"> 
<input type="text" name="input6" size="40">
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#666666"> 
<td width="30%">Language:</td>
<td width="70%"> 
<input type="text" name="input7" size="40">
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#666666"> 
<td width="30%">Expires:</td>
<td width="70%"> 
<input type="text" name="input8" size="40">
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#666666"> 
<td width="30%">Distribution:</td>
<td width="70%"> 
<input type="text" name="input9" size="40">
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#666666"> 
<td width="30%">Robots:</td>
<td width="70%"> 
<select name="input10" size="1">
<option value="All" SELECTED>All </option>
<option value="None">None </option>
<option value="Index">Index </option>
<option value="No Index">No Index </option>
<option value="Follow">Follow </option>
<option value="No Follow">No Follow </option>
</select>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<div align="center"><center>
</center></div><blockquote>

<p align="center">
<input TYPE="button" VALUE="Create Metatags" ONCLICK="create(this.form)">
<input
TYPE="reset" VALUE="Clear All"><textarea WRAP NAME="story" ROWS="12" COLS="65">Blogumuza Abone Olun
Yeni Yazılar e-posta Adresinize Gelsin
Not: Gelen Maili Aktif Etmeyi Unutmayınız!

Yorum Gönder Blogger

 
Top